Hopp til innhold

Alle må tåle kutt i neste års budsjett

Kraftig befolkningsvekst i hovedstaden førte til at byrådet i Oslo onsdag la frem et svært stramt budsjettforslag for neste år. Ingen sektorer skjermes.

Byrådets budsjettforslag 2012

Alle sektorer får mindre å rutte med i byrådets budsjettforslag for 2012,.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Alle sektorer får mindre å rutte med i byrådets budsjettforslag for 2012, også sektorer som tidligere har vært skjermet, som bydeler og skole.

Økte pensjonskostnader

De fem siste årene har Oslo fått 61.000 nye innbyggere, og det forventes en befolkningsvekst på rundt 10.000 innbyggere årlig de neste ti årene.

Den største veksten er barn i skolealder.

Kristin Vinje (H)

Finansbyråd Kristin Vinje la tirsdag frem et stramt budsjett, der både skole og bydeler må tåle store kutt.

Foto: Oslo kommune

– Oslo har vokst med 2,6 prosent det siste året, og det er dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Veksten er utfordrende fordi utgiftene til å bygge ut skoler, barnehager, kollektivtrafikk og annen infrastruktur vokser raskere enn kommunens inntekter, sier finansbyråd Kristin Vinje (Høyre).

I tillegg forventer byrådet lavere vekst i de frie inntektene fra staten og økte pensjonskostnader.

– Bærekraftig budsjett

De reelle kuttene er på 1, 4 prosent i forhold til dagens aktivitetsnivå. Det tilsvarer 460 millioner kroner, og betyr grovt sett at man kun får dekket halvparten av forventet lønns og prisvekst i kommunen.

I tillegg vil kommunen innføre rammekutt på vel 300 millioner kroner hvert år frem til 2015.

– Årets budsjettforslag innebærer en innstramming av driftbudsjettet for å sikre Oslo et budsjett som er bærekraftig også i fremtiden. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre velferden på sikt er å sørge for god økonomistyring, sier Vinje.

For 2012 foreslås det investeringer for til sammen 7 milliarder kroner, hvorav 3,5 milliarder går til skolebygg og barnehager. Også i fjor la byrådet frem et stort investeringsbudsjett.

Barna koster

Antall elever i Osloskolen øker med ca 17 600 i løpet av de ti neste årene.

– Vi får 14 200 nye elever i grunnskolen og 3 400 i videregående skole. Vi vil investere i skolebygg for opptil 18 mrd kroner de neste ti årene for å løse denne oppgaven, sier byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard.

De neste fire årene skal det brukes 26 milliarder kroner på blant annet skoler og barnehager, omsorgsboliger og sykehjem, veier, kollektivtrafikk og kommunaltekniske anlegg.