Hopp til innhold

Idretten er budsjettvinneren i Oslo

OSLO (NRK): 270 millioner kroner til Sonja Henie ishall på Frogner stadion er den største nyheten i det borgerlige budsjettforliket.

Skøyter

BUDSJETTVINNER: Full utbygging av Frogner stadion med underjordisk Sonja Henie ishall er sikret.

Foto: NRK

Rett før klokka halv sju onsdag kveld, nesten en halv time etter at avstemningen om Oslo-budsjettet skulle vært i gang i bystyret, greide Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet å bli enige om en budsjettavtale.

Idretten er vinneren i budsjettforliket ved at full utbygging av Frogner stadion med underjordisk Sonja Henie ishall er sikret. Det skal også skiftes dekke på fem ekstra kunstgressbaner; Holmlia, Rustad, Valle 1, Heming 1 og Bygdøyhus.

Eldre prioriteres

Byrådet ville i utgangspunktet kutte 220 millioner kroner i bydelsbudsjettene. I forhold til dette legger de fire partiene inn 115 millioner kroner til bydelene. 40 av disse går direkte til bydelene og skal komme eldresentre og hjemmetjenesten til gode. 75 millioner kroner går til å redusere prisen på sykehjemsplasser, slik at det bydelene får råd til å kjøpe flere.

De frivillige tilbudene på helse- og sosialsektoren blir opprettholdt, slik det også lå an til etter finanskomitéens behandling.

– Vi satser på eldreomsorgen og styrker breddeidretten, noe som er både forebyggende og fornuftig, sier Fremskrittspartiets gruppeleder Carl I. Hagen.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk på plass en avtale og at det blir vedtatt et borgerlig budsjett også for 2014, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

– Økte levekårsforskjeller

Opposisjonen er ikke like fornøyd med budsjettforliket. Arbeiderpartiets gruppeleder Libe Rieber-Mohn sier at styrkingen av bydelsøkonomien kun kommer eldre til gode, og at vestkantbydeler der folk lever lengst kommer best ut.

– Dette redder ikke fritidsklubber og gir ikke mer til rehabilitering og nybygging av barnehageplasser, som byen sårt trenger, sier Rieber-Mohn.

– Dette øker forskjellene i Oslo ved at de bydelene som har de største levekårsutfordringene får minst, sier gruppeleder Marianne Borgen (SV).

Deichmanske hovedbibliotek

Fremskrittspartiet ønsket i utgangspunktet å redusere prisen på nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika fra 2,7 til 1,7 milliarder kroner, men fikk i stedet gjennomslag for en mer uforpliktende formulering om å skissere hvilke besparelser som kan gjennomføres.

– Det vi snakker om er å vurdere å leie ut arealer for å øke inntektene. Å redusere byggekostnadene er ikke mulig, for spaden stikkes i jorda i januar, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).

Det endelige budsjettet for 2014 ble vedtatt litt over klokka 20.

– Å redusere byggekostnadene er ikke mulig, for spaden stikkes i jorda i januar.