Hopp til innhold

Høyre krever svar på vekterbruk i Oslo-skolen

Høyre mener byrådet og Utdanningsetaten prøver å dysse ned problemer med vold og trusler i Oslo-skolen når de nekter å svare om vekterbruk.

Adgangskontroll ved Bjørnholt skole

SLUSER: Adgangskontrollen på Bjørnholt videregående skole har satt ny fart på debatten om vekterbruk og andre sikkerhetstiltak i Oslo-skolen.

Foto: Sjur Førland / NRK

Denne uka ble det kjent at Bjørnholt videregående skole setter opp sikkerhetssluser og innfører adgangskontroll for elever og ansatte.

Det skjer etter at uvedkommende flere ganger har tatt seg inn på skolen og truet lærere og elever.

Vold og narkosalg

På forsommeren måtte Ulsrud videregående skole sette inn vektere etter trusler, vold, tyverier og narkotikasalg ved skolen.

Det fikk Høyres medlem av bystyrets kultur- og utdanningskomité, Nicolai Øyen Langfeldt, til å spørre byrådet om hvilke skoler i Oslo som brukte vektere.

Men ifølge byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), ønsker ikke Utdanningsetaten å oppgi navn på skoler som benytter seg av vektertjenester.

Forventer åpenhet

Nicolai Øyen Langfeldt

Leder i Oslo Unge Høyre og medlem av bystyrets kultur- og utdanningskomité, Nicolai Øyen Langfeldt, er lei av å få vite om vekterbruk og andre sikkerhetstiltak gjennom media.

– Det reagerer jeg ganske sterkt på, sier Nicolai Øyen Langfeldt, som også leder Oslo Unge Høyre.

– Vi folkevalgte er helt avhengig av å vite om de skolene som har ekstra utfordringer. Da forventer jeg at både byråden og etaten er åpne om det.

Hvorfor er det så viktig for dere å vite dette?

– Skal vi ha kunnskap i skolen, må vi også ha kunnskap om skolen. Jeg reagerer hvis man prøver å dysse ned et voksende problem, sier han.

Vektere i sivil

Nyheten om at Bjørnholt videregående skole i tillegg innfører adgangskontroll, aktualiserer kravet om å få vite omfanget av denne typen sikkerhetstiltak, ifølge Høyre-politikeren.

Men i en e-post til NRK fastholder Utdanningsetaten at de ikke oppgir hvilke skoler som har leid inn vektere i forbindelse med utagerende elever.

– Grunnen til dette er at vekterne opptrer i sivil, og sikkerhetstiltaket vil ikke lenger ha noen verdi dersom elevene er kjent med at det er vekter i sivil på skolen, skriver etatens kommunikasjonsavdeling.

Vet ikke selv

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap)

Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), trenger ikke en liste over vekterbruk for å vite hvilke Oslo-skoler som har sosiale utfordringer.

Foto: Rushda Syed / NRK

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl sier at heller ikke hun sitter med oversikten Høyre etterspør, og heller ikke har behov for den.

– Det er skolens ledelse som til enhver tid gjør vurderinger, og det skifter sikkert også gjennom året når det er vektere og ikke. Det er kanskje vanskelig også for Utdanningsetaten å ha oversikt til enhver tid over den faktiske situasjonen på den enkelte skole.

Så dette er altså ikke for å skyve problemet under teppet?

– Nei, og jeg har full tillit til at skolens ledelse gjør kloke valg når de vurderer om det er behov for vektere eller ikke.

Ga Høyre skylda

Tone Tellevik Dahl sier at hun er fullstendig klar over hvor skoen trykker selv uten en liste over vekterbruk. I går ga hun Høyre skylda for opphopingen av sosiale utfordringer på enkelte skoler