NRK Meny
Normal

Vold møtes med dialog

Riksadvokaten gir grønt lys for unikt prosjekt, der grov vold kan havne i konfliktrådet.

Illustrasjonsbilde:Slåssing
Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Ungdom som begår hærværk og annen mindre alvorlig kriminalitet har fått tett oppfølging av politiet de siste årene.

Det nye nå, som også riksadvokaten har gitt grønt lys for, er at også de groveste voldssakene kan havne i konfliktrådet.

Målet er at dialogen skal fortsette også når unge mennesker begår grove kriminelle handlinger.

 

Politiet er positive

Politimester Bjørn Hareide i Agder politidistrikt sier han er svært positiv til prosjektet.

- Det er jo egentlig et paradoks at vi bruker masse krefter på å forebygge straffbare handlinger. Vi går inn fra politiet, barnevernet og sosialvesenets side med bekymringssamtaler. Vi kommuniserer, forklarer og bygger nettverk, men når volden blir alvorlig nok så går vi rett inn i en straffesak, og slutter på mange måter å kommunisere, sier Hareide.

- Dette prøveprosjektet skal gjøre at vi fortsetter å snakke og kommunisere, mens vi behandler straffesaken, forteller han.

Politimester Bjørn Hareide
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stolt

Konfliktrådet har fra før god erfaring med megling i mindre alvorlige saker.

Leder i konfliktrådet i Agder, Arne Værland, er stolt over pilotprosjektet.

- Det som er nytt og helt konkret er at vi har mulighet til å legge til rette for dialogen på et mye tidligere stadium enn før, forteller han.

-Vi kan gå inn på det tidspunkt hvor straffeskyld allerede er erkjent, og om partene ønsker det, legge til rette for en møte mellom dem, sier Værland.

- Vi har hatt for lite erfaring med disse konkrete møtene mellom mennesker, der de selv får lov til å bidra til å håndtere sin egen opplevelse og sin egen relasjon til den som har påført, eller blitt påført stor smerte, forteller Værland.

Tett oppfølging

Forskere skal følge prosjektet tett. De skal vurdere effekten av dialog, både hos den unge voldspersonene og hos voldsofferet.

- Hovedtanken er å se hva som skjer i møte mellom voldsoffer og gjerningsperson og hvorvidt dette har noen effekt, sier Værland.

- Hvilken hensikt har det, hva gjør det med menneskene og hvordan kan dette eventuelt bidra til at disse menneskene kommer videre i livet, fortsetter han.

Lindrende effekt

I de ordinære konfliktrådsakene kan en megling og en avtale i konfliktrådet komme istedenfor annen straff. Det er ikke tilfelle når det gjelder de grove voldssakene, sier politimesteren.

- Vi konsentrerer oss om selve etterforskningen, og dette er så alvorlige saker som må få sin avgjørelse i domstolene, sier Hareide.

- Vi blir ofte møtt med kritikk av at offerets interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i domstolene, så spesielt i forhold til offeret vil en slik møtearena, hvis de ønsker å benytte seg av den, kunne være lindrende og til en viss grad gjenopprettende, forteller han.