Vil sjekke boplikten

Lillesand kommune vil ta stikkprøver for å sjekke om boplikten overholdes.

Illustrasjonsfoto
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Administrasjonen i Lillesand foreslår nå at kommunen skal satse på stikkprøvekontroll av at boplikten blir overholdt.

Spesialrådgiver Rune Berge i Lillesand sier stikkprøvene er ment som et supplement til det vanlige regelverket for boplikt.

Vil ta stikkprøver

Boplikten i Lillesand er omstridt. Kommunen har fått kritikk for at kontrollen med boplikt fungerer dårlig.De fleste behandles ved at huseieren skriver under på en såkalt egenerklæring.

Men i flere tilfeller viser det seg ikke å være tilstrekkelig. Også av hensyn til respekten for reglene vil administrasjonen i Lillesand innføre stikkprøvekontroll, sier Berge.