Vil se på vrakpanten

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil se på støtteordningen med vrakpant for båter, for å vurdere om den er god nok. Kasserte fritidsbåter som blir forlatt langs kysten er et miljøproblem for mange kommuner på Sørlandet.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)
Foto: Leif Rune Løland / NRK