Vil lære mer om byvann-fenomenet

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud mener både NVE og kommunene må bruke mer tid på å forstå hvordan vann oppfører seg i byene når det kommer store mengder nedbør som i Kristiansand.

Vassdrags- og energidirektøren sier både NVE og kommunene må lære seg å forstå hvordan store menger vann oppfører seg i byene, for å hindre oversvømmelser som i Kristiansand.