Vil ha slutt på gratis parkering

Det bør bli slutt på gratis parkering nær bysentrum. Det mener Naturvernforbundet, som vil starte en kampanje der målet er å få innført parkeringsavgift ved skoler, idrettshaller og en kirke i en bydel i Kristiansand.

«For å øke andelen elever, studenter og ansatte som reiser kollektivt eller sykler er det nødvendig å fjerne muligheten for gratis parkering.»

Det står å lese i en søknad Naturvernforbundet Kristiansand har sendt til Klima- og miljøverndepartementet.

Vil fjerne gratis parkering

Naturvernforbundet ønsker å utfordre etablert praksis med gratis parkering utenfor fire offentlige bygg, som ligger i samme område mellom Oddemarka og Gimle.

– Gratis parkering er en oppfordring til å kjøre bil, sier leder av Naturvernforbundet i Kristiansand Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Hun viser til et godt busstilbud i området, og ikke minst mange fine sykkelstier.

– De aller fleste av oss har sabla godt av å røre litt mer på seg. Det å sykle mer er bra både for miljø og helse. Vi trenger bare en liten puff i form av å fjerne gratis parkering, sier Ulltveit-Moe til NRK.no.

De vil kartlegge muligheten for å få innført parkeringsavgift ved Universitetet i Agder, Kristiansand katedralskole Gimle, Odderneshallen og Oddernes kirke. De to skolene har nærmere 12.000 elever, studenter og ansatte.

I søknaden argumenteres det for at p-avgift er et av de mest effektive virkemidlene for å redusere biltrafikken, og at det passer godt med klimaforliket og målet om at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk, gange og sykling

Se video:

Naturvernforbundet ønsker ønsker å redusere biltrafikken. Nå vil de fjerne gratis parkeringsplasser på Oddemarka i Kristiansand.

Naturvernforbundet vil jobbe aktivt for å få slutt på gratis parkering ved offentlige institusjoner.

Kampanje mot byggenes eier

Naturvernerne vil nå sitt mål gjennom å kartlegge hvem som bestemmer over de ulike parkeringsplassene i dette ene konsentrerte området, samt informere ansatte og brukere om sammenhengen mellom klimaproblemene og parkeringsplassene.

Så håper de å få flere med seg på å drive en aktiv kampanje for å få innført parkeringsavgift.

– De potensielt gode resultatene kan spre seg til andre institusjoner, heter det i søknaden til departementet.

De ber om å få 240.000 kroner til en informasjonskampanje.

Naturvernforbundet i Kristiansand søker med dette om tilskudd til prosjekt for å fjerne gratis parkeringsplasser på Oddemarka i Kristiansand.

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Skepsis fra Høyre

Høyres gruppeleder i Kristiansand Hans Otto Lund tror dette er vanskelig å få gjennomført. Både av hensyn til de som skal i kirken eller på kirkegården, men også i forhold til å ha et best mulig tilbud til studenter i en by som ønsker å legge til rette.

– Det er noen ganske heftige nedsider her, men det er et interessant initiativ å få utredet, sier Lund og konstaterer at bilen er kommet for å bli og at noen virkelig trenger den.

Han viser til at kommunen gjør en kjempejobb for å ha et godt busstilbud, men vil ikke avvise tankene fra Naturvernforbundet.

– Nettopp det å se på hva som er behovet. Er det nødvendig å ha så stort parkeringsområde som er gratis? Det kan være andre måter å gjøre det på, for eksempel at de som må ha bil får et parkeringskort, sier Hans Otto Lund.

Se video:

Hans Otto Lund (H)er skeptisk til at Naturvernforbundet ønsker å fjerne gratis parkeringsplasser ved Oddemarka.

Hans Otto Lund (H) liker forslaget, mens tror det er vanskelig å få gjennomført.