NRK Meny
Normal

Vil ha fokus på barna fremfor veikrangling

Arbeiderpartiets toppkandidat i Vest-Agder, Kari Henriksen, synes valgkampen nå bør handle mer om barns levekår og mindre om vei og veistandard i landsdelen. Frp mener Arbeiderpartiet har hatt åtte år på å hjelpe barn som sliter, uten å ha klart det.

Kari Henriksen

Kari Henriksen (Ap) vil ha økt fokus på barns levekår i landsdelen.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Veiutfordringene og den dårlige veistandarden på Sørlandet er et stadig tilbakevendende diskusjonstema og et valgkamptema i landsdelen.

Diskusjonen går høylytt om hvilke partier som satser mest på vei, hvem som er for eller imot bompenger, og hvordan veiene skal finansieres.

Kari Henriksen (Ap) synes nå at det er på tide å la veikranglingen ligge, og hun mener at barn og unges oppvekstvilkår er et mye viktigere tema i valgkampen og må få økt fokus.

Mange barn sliter

Hun sier veldig mange barn i landsdelen og i landet for øvrig har foreldre som sitter i fengsel, sliter med rus, eller har psykiske problemer.

Det er mye viktigere å diskutere forholdene for disse barna, enn det stadige fokuset på veien, sier Henriksen.

– Barn og unges oppvekstvilkår er veldig viktig. Det er vei også og det har Arbeiderpartiet gått for og vi har fått vedtatt Nasjonal transportplan som inneholder det Sørlandet har bedt om når det gjelder vei, og derfor mener jeg at alle partier har fått tydelig frem hva de mener om vei. Nå må vi videre i valgkampen. Da er det et like viktig område å snakke om barna og hvordan de har det når de vokser opp, sier hun.

– Er du lei av å diskutere vei, samferdsel, asfalt og bompenger?

– På en måte kan du si at det er veldig kjedelig og materielt, men det er viktig med vei og for Agder er det viktig å få på plass bedre vei, og det har Arbeiderpartiet slåss for og vi har fått gjennomslag. Men det er viktig i den politiske debatten som skal dreie seg om Norges fremtid, at vi også tenker på andre ting som ikke er så ofte i media og får den oppmerksomheten den burde fått. For er det noe som virkelig kan være betydningsfullt for fremtiden og levekårene her, så er det at vi setter barn og unges oppvekstvilkår på dagsorden, sier Henriksen.

Kan ha flere tanker i hodet

Åse Michaelsen (Frp)

Åse Michaelsen (Frp) synes ikke veisaken har fått for stor plass i valgkampen.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

FrPs toppkandidat i Vest-Agder, Åse Michaelsen, er ikke uenig med Henriksen i at det er viktig å satse på barn og unges oppvekstvilkår, men hun sier til NRK at det må være mulig å ha flere tanker i hodet samtidig.

– Nå har Kari Henriksen og Arbeiderpartiet hatt makten og styrt i åtte år. Hvis de virkelig mener at de vanskeligstilte barna og barns fattigdom må få økt fokus, så kunne de jo ha løst dette de åtte årene de har hatt flertallsmakt, sier Michaelsen.

– Men har ikke veiproblemene fått for mye plass i den politiske debatten anført av ditt parti, Frp?

– Nei, det synes jeg ikke. Vi snakker også om mange andre utfordringer enn vei i valgkampen. Men vei og samferdsel er viktig og har også mye å si for levestandarden i vår landsdel. En infrastruktur som fungerer er viktig for å bedre levekårene generelt, sier Michaelsen.

– Har ikke Kari Henriksen et poeng at barna er en glemt gruppe i valgkampen?

– Kari Henriksen og Arbeiderpartiet må gå i seg selv. De har hatt makta i åtte år og de kunne jo ha løst dette problemet i løpet av den tiden. De kritiserer seg selv i denne saken, og jeg synes det er merkelig at de ikke har gjort noe for å løse barns oppvekstvilkår, hvis dette er så viktig for partiet, sier Michaelsen.

Hun legger til at veisaken kommer høyt på dagsorden i den politiske debatten, fordi bedre vei er nøkkelen til bedre levekår for alle, flere jobber, og utvikling på mange ulike nivåer i samfunnet.

– Frp har ikke fulgt med i timen

– Jeg tror ikke Åse Michaelsen har fulgt med i timen, sier Kari Henriksen til FrPs synspunkt om at Arbeiderpartiet burde ha gjort noe med problemet hvis dette er viktig for partiet.

Arbeiderpartiet har gjort mye i forhold til denne problematikken, ifølge Henriksen.

– Vi har faktisk gjort en hel haug. Og når hun etterlyser min konkrete innsats på dette området, så kan jeg fortelle Åse Michaelsen at jeg faktisk har fått gjennomført to lovendringer som innbefatter et fokus på barn og unges levekår. Jeg fikk et enstemmig storting med meg når det gjaldt å få inn en bestemmelse om barn og unge i loven om sosiale tjenester i Nav. Det betyr at tilsynsmyndigheter kan gå inn å se om Nav følger opp barn som sliter. Det andre er at jeg har fått det inn i kriminalomsorgen. Barn som har foreldre som sitter i fengsel sliter. Nå er det inne et forslag som kommer til Stortinget til høsten der vi også får lovfestet at ansatte i kriminalomsorgen er forpliktet til å se barns behov når de har foreldre som sitter i fengsel, sier Henriksen.

Hun mener at mange av de andre politiske partiene ikke har hatt nok fokus på barn som sliter.

– Det synes jeg vi kan bli mye bedre på, avslutter hun.