Vil ha flere sjø-kontroller

– Jo større sjansen er for at noen følger med på trafikken, dess mer sannsynlig er det at en oppfører seg deretter, sier rådgiver i Redningsselskapet Region Sør Halvor Rismyhr. De etterlyser synligere politi og flere kontroller på sjøen til sommeren.

Redningsselskapet etterlyser flere politikontroller til sjøs. De vil ha lignende kontroller som UP har på veiene.