Vil ha dobbelt så mange gauper

SV i Aust-Agder mener at gaupebestanden i Norge må mer enn fordobles, til 1 000 individer.

Gaupe

Gaupe (Illustrasjonsfoto)

Foto: Namskogan Familiepark

Norge har en gaupebestand på 450 dyr. Nå vil SV i Aust-Agder bygge opp bestanden på linje med det man har i Sverige, noe som vil bety en norsk bestand på 1 000 dyr, og derav minst 200 reproduserende hunner.

Skal felle 119 dyr

I uttalelsen fra årsmøtet i Aust-Agder SV, heter det at i sju av landets åtte rovviltforvaltningsregioner, skal det felles eller vil det bli felt i alt 119 dyr. Kvoten er fastsatt til 28 dyr i Region 2, som omfatter fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. I Region 1, fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, er det derimot innført kvotefri jakt som innebærer at man kan skyte så mange gauper man vil og kan i regionen i løpet av jaktperioden.

Gaupa er sårbar

Gaupa, Skandinavias eneste viltlevende kattedyr, har i dag status som sårbar på Norsk Rødliste. Beregninger viser at en har en gaupebestand på ca. 450 dyr. Stortinget har vedtatt et bestandsmål for gaupe på 65 ynglinger årlig, i motsetning til Sverige der man bygger opp til minst 300 årlige ynglinger innenfor egne grenser.

Minst tusen gauper

Aust-Agder SV mener at Norge har et klart ansvar for å ta vare på gaupa i en levedyktig bestand. Og i likhet med svenskene, bør Norge la EUs habitatdirektiv gjøres gjeldende. Dette innebærer, for gaupas del, at en levedyktig bestand bør være på minst 1 000 individer med minst 200 reproduserende hunner.

Aust-Agder SV mener videre at kvotejakt ikke kan settes i gang før bestandsmålet er nådd, og at jakt-tida må reduseres til fra 01. – 31. mars, det samme som i Sverige.