Vil bedre sikkerheten

Norges Padleforbund mener det bør vurderes soner i skjærgården der det ikke er lov å bruke motor. Forbundet ønsker også at det skal innføres soner der det ikke er lov til å kjøre fortere enn 30 knop.

Norges Padleforbund mener det bør vurderes soner i skjærgården der det ikke er lov til å ferdes med motor. Forbundet vil også at det skal innføres soner der det ikke er lov til å kjøre fortere enn 30 knop.