Vil avgjøre fylkesbytter til høsten

Om Aust-Agder-kommuner får melde overgang til Vest-Agder kan bli klart allerede til neste høst, varsler kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Fylkesbytte for Aust-Agder-kommuner kan avgjøres i 2012

VIDEO: Liv Signe Navarsete forteller om prosessen ved et mulig fylkesbytte for flere kommuner i Aust-Agder.

Ministeren kom med et gledelig budskap til ordførerne i grensekommunene mandag, under pressekonferansen på Kjevik.

– Så fort vi kan forvente

En rask utredning av konsekvensene ved en fylkesovergang for kommunene i Aust-Agder som vil til Vest-Agder; Iveland, Lillesand, Evje- og Hornnes og Birkenes. Kanskje også Valle og Bygland.

Statsråden ønsker at Stortinget tar en endelig beslutning allerede neste høst.

– Det er så fort som vi kan forvente tror jeg, sier en fornøyd Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland til NRK.no.

Kan rokke ved mandatfordeling

Statsråden varsler at det likevel skal gås grundig til verks i forhold til å analysere konsekvensene av eventuelle fylkesbytter, som ikke er hverdagskost for Stortinget.

– Det jeg har lovet både meg selv og kommunene er at vi skal ha en grundig og skikkelig håndtering av dette. Det er første gangen vi har et slikt spørsmål på bordet, sier Navarsete.

– Det får konsekvenser både for kommunene som vil flytte over og de som blir igjen, på fylkesnivå, for fylkesmann, fylkeskommune og for demokrati og deltagelse. Det kan også få påvirkning på stortingsmandater og fordeling av de, sier Navarsete.

– Så da er det mange hensyn som må tas. Det beste vi kan gjøre er å få alle fakta på bordet og prøve å ta en avgjørelse ut ifra et godt faktagrunnlag, sier Navarsete.