– Vi står samlet mot trusselen

Leder i Muslimsk Union i Agder, Akmar Ali, tar klar avstand fra truslene som er kommet mot Norge, og mener ekstremistene ikke må bli representative for muslimer flest.

I mange moskeer var trusselen mot Norge tema på fredagsbønnen i dag.

Akmar Ali,

– Vi kommer til å nevne trusselen i moskeen på fredag, sier Akmal Ali, som mener vold og terror ikke hører noe sted hjemme i islam.

Foto: NRK
Kristiansand Moske

Fredag markerer avslutningen på Ramadan, en dag som kan ha symbolverdi for ekstreme islamske terrorister.

Foto: NRK

– Trusselen er noe vi tar avstand fra og fordømmer. At folk kommer hit til et fredelig sted og vil utøve vold er forbudt ifølge islams lære . Det er en klar krenkelse av menneskerettighetene. Vi må alle stå imot dette.

Det sier Akmal Ali, leder i Muslimsk Union i Agder, etter at terrortrusselen mot Norge ble kjent.

Trusselen var tema i flere moskeer på Sørlandet fredag. Ali tror de fleste ikke-muslimer i Norge er klar over hva muslimer flest står for.

– Alle muslimer i Norge er imot dette. Dessverre har vi de som har ekstreme holdninger og som mener at de kan oppnå noe med vold. Det er en marginal liten gruppe ekstremister.

Ali poengterer at ekstremister er noe vi har i alle religioner og kulturer, og mener at vi ikke må tillate å la ekstreme grupper få representere flertallet.

Vold hører ikke hjemme i islam

– Når denne trusselen er oppstatt, står vi muslimer og etniske nordmenn samlet. Det er en kriminell handling å utøve vold for å skape terror. Det hører heller ikke hjemme i islam, sier Akmar Ali.

Ingrid T. Mæhre

Fungerende stabssjef hos politiet i Agder, Ingrid T. Mæhre mener vi må stå sammen mot trusselen mot Norge, uansett religion eller nasjonalitet.

Foto: Martin Holvik / NRK

Utspillet til den muslimske lederen blir godt tatt imot av politiet i Agder.

– Etter å ha jobbet i Afghanistan i to år med muslimer, vet jeg at ekstremistene ikke er representative for den vanlige muslim, sier fungerende stabssjef hos politiet i Agder, Ingrid T. Mæhre.

– Jeg tror de fleste muslimer i Norge tar avstand fra dette. Og det er helt riktig det Akmal Ali her sier. Vi har ekstremister som ikke er representative for alle andre. Vi må stå samlet uansett hvilken religion og nasjonalitet vi har, sier Mæhre.

Kjenner ikke til Syria-krigere

Hverken politiet eller lederen av Muslimsk Union i Agder kjenner til at muslimer fra Agder-fylkene skal ha dratt til Syria for å krige, slik andre ekstremister fra Østlandet har gjort.

– Nei, jeg kjenner ikke til noen muslimer fra Kristiansand som har dratt til Syria for å kjempe, sier Akmal Ali.

Fredag er avslutning på ramadan og det har vært knyttet bekymring til at terrorister vil utnytte symbolverdien av dagen for et terrorangrep. Akmal Ali oppfordrer alle til å være observante i tiden fremover.

– Man vet ikke hva som skjer. Vi har stor tro på at både sikkerhetspolitiet og politiet har kontroll på situasjonen og er forberedt. Også vi vanlige mennesker må være overvåkende og rapportere mistenkelige ting til politiet, oppfordrer han.