Fortsatt økt sikring på havna

Havna i Kristiansand fortsetter med sikringsnivå 2 i forbindelse med trusselsituasjonen i Norge. På enkelte mindre risikoutsatte havner i lander senkes nå det maritime sikringsnivået til nivå 1.

Politi på Kristiansand havn

Politibiler og væpnet politi ved fergeterminalen i Kristiansand etter at myndighetene slo offentlig alarm torsdag.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Kristiansand havn fortsetter å operere på sikringsnivå 2 inntil de får en annen beskjed fra Kystverket, opplyser Kristiansand havn til NRK onsdag morgen.

24. mai ble sikringsnivået i norske havner hevet på grunn av PSTs informasjon om at det forligger en konkret terrortrussel mot Norge.

Det innebærer økt årvåkenhet, vakter ved portene og sjekk av personell og kjøretøy som beveger seg inn og ut av portene til havneområdet.

I tillegg er det utvidet overvåking med kamerakontroll, og patruljering på sjøsiden

Fortsatt bevæpnet politi

Politiet fortsetter også med bevæpnet mannskap på fergeterminalen og på Kristiansand lufthavn Kjevik.

Ingrid T. Mæhre

Assisterende stabssjef Ingrid T. Mæhre er fornøyd med innsatsen til politistyrkene som har brukt ferien til å passe på Sørlandet.

Foto: Martin Holvik / NRK

– Vi opprettholder nivået inntil vi får nye ordre fra Politidirektoratet. Dermed vil vi ha politifolk med våpen på fergeterminalen og flyplassen, sier fungerende stabssjef hos politiet i Agder, Ingrid T. Mæhre.

Det vil fortsatt være dokumentkontroll når man reiser ut og inn av landet.

Det er Politidirektoratet som har det overordnede beslutningen om politidistriktene skal skalere sikkerhetsnivået ned eller opp.

Økt sikkerhet i Arendal

Også Arendal havn holder seg på sikringsnivå 2 inntil videre.

– Vi har foreløpig ikke fått noe beskjed fra Kystverket om at vi skal senke sikringsnivået. Så vi fortsetter med litt økt portkontroll, og økt kontroll av personell og kjøretøy inn til anlegget, sier kontorleder Gordon Fuglestad.

På bakgrunn av at PST har gått ut med informasjon om at trusselnivået er noe redusert, har Kystverket nå senket det maritime sikringsnivået til nivå 1 på enkelte grupper av havneanlegg.

De som ikke har fått egen medling fra Kystverket gjelder fortsatt at de skal operere på sikringsnivå 2 inntil de får annen beskjed.

Nedjustert

Søndag opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland at trusselen er «noe redusert», men at situasjonen fortsatt alvorlig og uavklart.

Politidirektoratet publiserte mandag kveld en pressemelding der de beskriver at de vil nedjustere terrorberedskapen i landet fra og med tirsdag.

– Politidistriktene har nå fått en ny operasjonsordre basert på PSTs siste trusselvurdering. Ordren opprettholder bevæpning, men omfanget av tilstedeværelsen vil gradvis trappes ned fra tirsdag. Lokale vurderinger vil ligge til grunn for hvordan nedtrappingen vil foregå, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i meldingen

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger