Normal

Vart sett i arresten etter å har ringt 112

Unødig ringing til naudnummer, narkotikabruk og fyllebråk prega natta for politiet på Agder. Her er politiloggen.

04.00 Arendal: Ein mann vart sett i arresten etter å ha nekta å følgje politiet sitt pålegg om å slutte å ringe naudnummeret unødig.

03.05 Arendal: Ein mann vart sett i arresten etter å ha forstyrra ro og orden.

02.58 Kristiansand: Ein mann vart vist bort frå sentrum etter å ha forstyrra ro og orden.

02.51 Arendal: Politiet fekk melding om knuffing i ein drosjekø. Ifølgje politiloggen var det roleg på staden då politiet dukka opp.

02.46 Grimstad: Ein mann ville ikkje betale for drosjeturen. – Politiet har mekla og partane ordna opp seg imellom, opplyser politiet.

02.05 Grimstad: Ei kvinne fekk besøk av ein ukjent rusa mann. Mannen fekk skyss heim av politiet.

02.01 Kristiansand: Ein mann vart meld for bruk av narkotika på ein utestad i Kristiansand sentrum.

01.23 Kristiansand: Fire menn vart vist bort frå sentrum resten av natta etter å ha forstyrra ro og orden.

00.55 Kristiansand: Ein mann vart pågripen for bruk av narkotika.