NRK Meny
Normal

Varsler upopulære budsjettkutt

Arendal må kutte i utgiftene for ikke å kjøre kommuneøkonomien i grøfta. Kommunen risikerer å bli satt under statlig administrasjon.

Arendal

Arendal står i fare for å havne på ROBEK-lista som er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. På Agder står i dag kun Lindesnes kommune på lista.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Einar Halvorsen

Einar Halvorsen var synlig betenkt i møtet i administrasjonsutvalget i dag

Foto: Svein Sundsdal / NRK
ROBEK

Et dystert bilde ble tegnet. Grimstad ble for kort tid siden strøket fra ROBEK-lista. Arendal kan bli neste kommune i Aust-Agder som styrer mot plass på lista.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Arendalspolitikerne har i årevis skygget unna, men nå må bremsene settes på. Årsaken er at kommunen ikke klarer å få budsjettet i balanse uten å gjøre varige budsjettkutt. Nesten 70 prosent av budsjettet brukes på skoler, barnehager og omsorg – og kutt betyr at strukturendringer tvinger seg fram.

Situasjonen er så alvorlig at kommunen kan bli satt på ROBEK-lista som innebærer statlig kontroll av økonomien.

Må ta upopulære avgjørelser

Politikerne har fått kritikk for at de i årene etter kommunesammenslåingen aldri har våget å ryddet opp i de gamle strukturene. Det går ikke lenger, ifølge ordfører Einar Halvorsen.

– Mange er av den oppfatning at vi har vært feige og jeg tror det er mye rett i det. Rådmannen har påpekt dette i hver eneste budsjettbehandling. Politikerne har ikke vært villige til å ta upopulære avgjørelsen, men nå er vi en situasjon at vi må dykke ned i dette – enten vi vil eller ikke, sier han.

Men ordføreren er likevel forsiktig og vil ikke krisemaksimere situasjonen. Han ønsker ikke å piske opp stemningen før den store gjennomgangen starter for fullt, men det er klart at områder som barnehage, skole og omsorg nå kommer under lupen.

Færre og større barnehager

Nye tall viser barnehagedriften er dyr og Arendal kommer derfor trolig til å få færre og større barnehager i tiden framover.

– Vi registrerer at vi har mange små barnehager i kommunen, både private og kommunale, og det viser seg at driftsmessig koster de mer per barn enn barnehager som er større og kanskje mer moderne, sier Halvorsen

– Hva med skolene – blir det færre barne- og ungdomsskoler også?

– Nei det er ikke så dramatisk foreløpig, men vi vil se på om vi kan gjøre strukturelle endringer. Det går ikke bare på antall, men også kvalitet og det å rekruttere god lærere i fremtiden.

Heller ikke omsorgssektoren kan fredes.

– Vi har institusjoner i dag som vi gjerne skulle hatt bedre kvalitet på. Vi har allerede signalisert at vi ønsker å bygger et nytt sykehjem på Myra. Skjer det – så må vi se hvilket vi kan avvikle på en naturlig måte, sier Halvorsen.

Han understreker at ingen sykehjem vil bli avviklet før kommunen har en plan og nye plasser er bygget.

Slitne kommuneansatte

Sølvi Christensen

Sølvi Christensen ser mørkt på situasjonen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

De tillitsvalgte i Arendal kommune er trøtte og lei av nedskjæringer og strukturdiskusjoner. Det sier tillitsvalgt i Fagforbundet, Sølvi Christensen.

– Dette ser jeg svart på – for det er en sliten organisasjon som har vært gjennom dette så mange ganger tidligere. Senest i 2010 hadde vi noe som satte sår hos de ansatte. Men det er klart vi må være med på det, sier Christensen.

Kåre Mortveit i Utdanningsforbundet sier hans organisasjon har godtatt forslag om endringer, men at politikerne ikke har våget å stå løpet ut.

– Det blir foreslått strukturelle endringer fra administrasjonen – og vi har vært med på det opp igjennom tidene. Men det har aldri vært gjennomført fordi politikerne backer ut etter press fra befolkningen, sier Mortveit.

21 juni skal bystyret i Arendal drøfte situasjonen og rådmann Harald Danielsen kan da få fullmakt til å starte en bred gjennomgang av hva som kan gjøres for å få Arendal ut av det økonomiske uføret.