NRK Meny
Normal

– Må sikres bedre mot flom og vannskader

Bygningsvern må rettes enda mer inn mot flom og vannskader, mener fagfolk som jobber med bevaring av uerstattelige kulturminner.

Posebyen Kristiansand

Posebyen i Kristiansand er ett eksempel på trehusmiljøer som trenger mer brannsikring. Nå ser vernemyndighetene også mer på behovet for å hindre fuktskader.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– Mer fukt og høyere temperatur, gjør at risikoen for råteskader øker, sier seksjonssjef Harald Ibenholdt hos Riksantikvaren.

I går lovet klima- og miljøminister Tine Sundtoft mer penger til brannsikring av de unike trehusmiljøene i Norge.

Dette er vel og bra sier fagfolk, som nå blir mer og mer oppmerksomme på hva været kan gjøre med trehusene. Dette gjelder 180 trehusmiljøer, som er vurdert som viktige å bevare. 25 av disse ligger på Sørlandet.

– Eier må se mer etter

I takt med høyere temperatur og mer nedbør blir trehus mer sårbare for fuktskader.

Ibenholt

Seksjonssjef Harald Ibenholdt hos Riksantikvaren mener eiere av ganske og bevaringsverdige trehus, må bli mer oppmerksomme på faren for vannskader.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Det betyr at huseier må være enda flinkere til å se etter ømtålige og svake områder på huset, sier Ibenholdt med henvisning til denne sjekklisten:

  • Sjekk at takrenner er i orden.
  • Sjekk loftet for lekkasjer.
  • Se etter hvordan det står til i kjelleren

– Rett og slett bedre tilsyn og raskere innsats hvis man oppdager noe som går i en dårlig retning.

– Er det andre enn huseierne som bør komme på banen også?

– I første rekke mener jeg huseierne, helt klart. Men vi ser også at klimaendringene fører med seg store nedbørmengder og flom. Da er det andre etater som må inn. Kommunene bør vurdere hvilke vassdrag det kan bli oversvømmelse i, og hvilke konsekvenser det kan få, sier Ibenholdt.

Det finnes støtteordninger til bygg som er fredet.

Aadne Gunnar Sollid

Aadne Sollid i Aust-Agder fylkeskommune.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Men slik situasjonen er i dag, mener vi at dette kan håndteres med vanlig sunn fornuft og vanlig vedlikehold av bygningene.

Må begynne å planlegge

Seksjonsleder Aadne Sollid i kulturvernavdeling i Aust-Agder fylkeskommune, mener denne høstens uvær med skader av både regn, flom, vind og høy vannstand med ekstremværet «Petra» er et godt eksempel.

– Dette er utfordringer vi får i tillegg til brannfaren, påpeker han.

De har så langt ikke laget planer for tiltak som følge av klimaendringene, flom og sikring mot vanninntrenging.

– Det er den typen tiltak vi må tenke mer på. På sikt er det noe vi må gjøre med. Vi ser at det er utfordringer med enkelte bygg, og ser på det allerede når vi drøfter strategier fremover, sier Sollid.

Posebyen trehus Kristiansand

Gamle trehus trenger bedre tilsyn og sikring mot å bli ødelagt av mer regn og flom, mener Riksantikvaren.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK