Varsel om flom, rødt nivå

NVE har hevet flomvarselet til høyeste nivå for flere vassdrag i Agder-fylkene. Rødt nivå betyr at flommen kan medføre store skader. Blant annet Mandalsvassdraget og Arendalsvassdraget er utsatt, ifølge NVE.