UiA satser på kunstig intelligens

Universitetet i Agder har bevilget 20 millioner kroner til å kjøpe åtte superraske maskiner, som skal kobles sammen til en såkalt superdatamaskin. Målet er å komme opp i forskningseliten på kunstig intelligens, og bli blant de største i verden innen regnekapasitet.