Hopp til innhold

Tusenvis i sjukehus-demonstrasjon

Fleire tusen menneske samla seg i Arendal sentrum for å demonstrere mot det dei meiner er ei nedbyggjing av sjukehuset i Arendal.

Video Sykehusdemonstrasjon Arendal

Fleire tusen faklar vart selde. Førebels er det ukjent kor mange som faktisk møtte opp til fakkeltoget i Arendal sentrum.

Gradvis nedbyggjing

Årsaka til demonstrasjonen er at sjukehuset misser funksjonar til Kristiansand.

– Dette er ei sak om eit verdig helsetilbod, ikkje ein kamp mellom Arendal og Kristiansand, seier Tove Skyttemyr i aksjonsgruppa til NRK.no.

– No har vi vore vitne til ei gradvis nedbyggjing av sjukehuset i Arendal dei siste åra. No er det nok. Befolkninga i Aust-Agder har fått nok. Vi vil behalde alle akuttfunksjonane våre og vi vil ha eit fullverdig sjukehus i Aust-Agder, for det treng vi, seier Skyttemyr.

Busslaster frå heile Aust-Agder

Tysdag ettermiddag kom det busslaster med demonstrantar frå heile Aust-Agder for å vere med i demonstrasjonen. Skyttemyr meiner sjukehusleiinga sjølve må ta ansvar for den oppheta og langvarige sjukehusstriden.

– Eg tykkjer leiinga i Sørlandet sykehus lagar unødvendig mykje støy med å ta avgjerder utan å eigentleg teste temperaturen blant fagpersonell og befolkning, seier ho. Kanskje vi burde konsentrere oss om å ha to fullverdige sjukehus slik det ligg i alle plandokument, seier ho.

Jan Roger Olsen under demonstrasjon

INGEN LOVNADER: Sjukehusdirektør Jan Roger Olsen måtte stå skulerett føre demonstrantane.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

«I løvens hule»

Sjukehusdirektøren måtte sjølv stå skulerett føre tusenvis av demonstrantar i Arendal sentrum. Han kom ikkje med nokon lovnader under folkemøtet og prøvde å dempe gemyttane.

– Sjukehuset i Arendal vil vere ein sentral del av Sørlandet sykehus også i framtida, sa Jan Roger Olsen.

Han sa imidlertid at det må gjerast endringar.

– Eg beklagar at desse endringane fører til den uroen som de uttrykkjer her. Men mi oppgåve er også å komme med forslag som er kontroversielle og ubehagelege, sa sjukehusdirektøren.

Uttrykte respekt

Olsen sa elles at sjukehuset har ei utfordring i måten ein kommuniserer endringar på.

Heller ikkje styreleiar i Sørlandet sykehus, Peder Olsen, kom med nye lovnader. Han uttrykte respekt for engasjementet som vart vist.

– Samstundes er dette arrangementet eit nederlag for oss, sa han i si tale til dei frammøtte.

Sjå direkteinnslaga som gjekk i TV-sendinga vår:

Video Sykehusdemonstrasjon i Arendal

Andre gang vi var inne i TV-sendinga var også sjukehusdirektøre Jan Roger Olsen med. Sjå intervjuet her:

Video Demonstrasjon for sykehuset i Arendal

Tilbakeblikk

Det er ikkje første gang det er demonstrasjonar og sjukehusstrid på Sørlandet. Sjå eit tilbakeblikk i videoen under.

Video Tilbakeblikk på sykehusdemonstrasjoner

Siste nytt fra NRK Sørlandet