Turistmagneter sliter med avføring og forsøpling – nå krever politikere turistskatt

Flere stortingskandidater vil innkreve skatt fra turister som kommer til landet, for å kunne hjelpe små kommuner med den stadig økende tilstrømmingen. Ved Lindesnes Fyr tror de på en enklere løsning

Lindesnes fyr

Administrasjonen ved Lindesnes fyr tror mye kan løses om man tilrettelegger bedre.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Listetoppene til SV, Rødt, KrF og Venstre i Nordland ønsker innføring av en turistskatt, mens Sp og Aps listetopper mener staten må bidra mer for å avhjelpe problemene den økte turiststrømmen fører med seg for små lokalsamfunn. Miljøpartiet De Grønne ønsker andre virkemidler, mens bare de lokale listetoppene til Høyre og Fremskrittspartiet sier blankt nei, ifølge VG.

Kravene om en eller annen form for tilleggsbetaling fra turistene er blitt aktualisert i sommer, som følge av flere nyhetsoppslag om toaletter langs veiene er ute av stand etter manglende vedlikehold, forsøpling og slitasje som følge av turisme og sikkerhetsproblematikk ved spesielt utsatte severdigheter. Ved Lindesnes fyr mener de at turister er ryddige, man må bare gi dem sjansen til å være det.

KrF lover skatt

Kommunene får overføringer fra staten som i stor grad er basert på antall innbyggere. Det gjør at turistdestinasjoner som Lofoten havner dårlig ut, siden turistene bruker infrastruktur uten at det gir penger i kommunekassen.

Lindesnes fyr

Ved Lindesnes fyr opplever de ikke turisme som et problem.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

I Nordland er derfor økt politisk styrke bak krav om turistskatt, og på Vestlandet er det økende støtte til forslaget, ifølge NRK. Nordland-topp Dagrun Eriksen i KrF lover å innføre turistskatt hvis partiet får makten etter valget.

– Sørpå har de ikke skjønt hvor stor belastning Lofoten blir utsatt for. Så også turistene må være med på et spleiselag, og da kan en turistskatt til et felles fond skaffe penger til slik nødvendig infrastruktur, sa hun til NRK i kommentar til doproblemene langs turistveiene.

Svekker konkurransekraften

Regjeringen argumenterte med at Norge allerede er et høykostnadsland da de den la fram reiselivsmeldingen i vår, og framholdt at de økte kostnadene en ekstraordinær turistskatt innebærer ville være skadelig for konkurransekraften til norsk turistnæring. Også stortingsflertallet har vendt tommelen ned for å innføre turistskatt.

– Reiselivsnæringen må finne en egnet måte å finansiere dette på selv. De har allerede levert gode løsninger i ulike sammenhenger, skriver statssekretær Dilek Ayhan (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i en e-post til VG.

– Vi må ta på gjestebrillene

Siri Mathisen i administrasjonen til Lindesnes fyr mener at mye handler om tilrettelegging. Hun mener gjester ønsker å følge reglene til turiststeder, men at de ikke alltid vet hvordan.

– Vi må ta på oss gjestebrillene. Kanskje syns de det er vanskelig å finne steder å gjøre fra seg eller å legge fra seg søppelet sitt.

Hun poengterer at de ved Lindesnes Fyr bruker mye tid på å rydde rundt fasilitetene, og at dette gjør at turister ønsker å følge deres eksempel. Spesielt et tiltak tror hun er viktig:

– Vi må huske at uansett hvor turistene drar, så setter de ofte fra seg bilen et sted. Det er viktig å ha søppelkasser og lignende rundt disse stedene, så de kan hive fra seg før de begynner vandringen.

Til slutt vil Mathisen poengtere at det er vanskeligere å tilrettelegge noen steder enn andre, men at man alltid kan gjøre ting bedre.