Tror barnehager tier om vold

Mange barnehager tør ikke si ifra når barn utsettes for vold i egen familie. Det mener leder for Redd Barna i Kristiansand, Magnar Sannes.

Barnehage

Redd Barna vil ha lavere terskel for å varsle om barn som utsettes for vold og overgep. (ill.foto)

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Barnehagene underrapporterer. De tør ikke si ifra. De er redd for konsekvensene, sier Sannes til NRK.no.

Etterlyser bedre beredskap

Barnehage-personalet vet for lite om hvilke signaler de skal se etter, ifølge Sannes, som etterlyser en egen beredskapsplan for barnehagene.

– Personalet i barnehagene kunne fått mer opplæring. De burde kanskje ha en beredskapsplan for hvordan de skal opptre og hva de skal gjøre hvis de opplever at barn blir utsatt for vold.

-– Bedre å ta feil

Agder topper familievoldstatistikken ut fra antall innbyggere. Den kraftige økningen i antall familievoldsaker , som NRK fortalte om i forrige uke, skremmer Redd Barna-lederen.

I fjor ble det registret over 100 familievoldsaker mer på Agder, enn i 2009. Sannes tror likevel det er store mørketall og at flere voldssaker kunne vært avslørt. Det er bedre å ta feil enn å overse at barn lider, mener han.

– Det er bedre å være mistenkelig en gang for mye enn å la ting bare få lov til å skje.

Forstår usikkerheten

Også leder i barnevernet i Kristiansand, Tone Kylland, tror barnehage-ansatte trenger mer kunnskap om tegn på omsorgssvikt.

– Jeg tror mange vet hva de skal se etter, men at de kan bli usikre - det kan jeg forstå. At det er behov for mer informasjon er helt tydelig.

– De må gjerne ta kontakt med barnevernet for å få informasjon om hva de skal se etter, og vi er ute i barnehagene for å informere så godt vi kan, sier Kylland.

Mange barnehager har allerede fått kurs.