Hopp til innhold

– Bedre å ta feil, enn å ikke gjøre noe

Foreldre må akseptere at barnevern og hjelpeapparat undersøker barn når det er mistanker om vold og overgrep. Det mener Heine Steinkopf ved Sørlandet sykehus.

Heine Steinkopf

– Mistanken må komme barnet til gode. Det er et offentlig ansvar å sørge for at barn ikke utsettes for vold i hjemmet, sier Heine Steinkopf ved Sørlandet sykehus.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Et foreldrepar i Kristiansand reagerer sterkt på at deres 2-åring ble tatt av barnevernet på grunn av fødselsmerker på barnets kropp, som barnevernet trodde var merker etter vold.

Foreldre fratatt barnet

Et foreldrepar i Kristiansand ble fratatt barnet sitt etter mistanke om vold. Merkene på 2-åringen viste seg å være fødselsmerker og barnet er tilbakeført til foreldrene etter å ha vært plassert i beredskapshjem i ei uke.

Foto: Johanne Tunaal-Larsen / NRK

Etter ei uke ble det slått fast at merkene på barnets kropp hadde ei naturlig forklaring, og barnet ble tilbakeført til sine foreldre etter nye helseundersøkelser.

Familiens advokat, Svein Kjetil Stallemo, er sterkt kritisk til at barnevernet tok den to år gamle jenta vekk fra foreldrene. Han mener barnevernet utsatte familien for et overgrep og utelukker ikke at familien vil gå til søksmål mot barnevernet.

Større problem at vold ikke oppdages

Men foreldre må akseptere at barnevern griper inn når det er mistanker om vold, mener Heine Steinkopf. Han jobber ved Regionalt ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Sør, på Sørlandet sykehus.

– Dette er vanskelige situasjoner. Men det er bedre å ta feil enn å ikke gjøre noe.

– Det er er stort problem at vold mot barn ofte ikke blir oppdaget. Derfor er det mange barn som lever i livssituasjoner som er skadelige for dem, sier Steinkopf.

En Enova-studie fra 2006 viser at rundt 20 000 barn har opplevd grov vold i hjemmet mer enn 10 ganger.

– Et offentlig ansvar

Det er ifølge Steinkopf blitt et mye større fokus på vold mot barn de siste årene, og man har begynt å forstå hvor skadelig det er for barn å leve i familier der de opplever vold. Derfor vil samfunnet i større grad reagere nå, enn for få år siden.

– Må vi i framtida akseptere at flere foreldre føler seg tråkket på tærne?

– Ja, jeg tror vi må det. Det er et offentlig ansvar hvordan barn har det i familien, ikke bare et privat anliggende. Derfor må det offentlige ta de grep som er nødvendig, når man får mistanke om at barn lever under livsvilkår som ikke er bra for dem, sier Steinkopf.

Steinkopf har stor forståelse for at det er vanskelig for foreldrene å bli mistenkt for vold mot barna sine.

– Men mistanken må komme barnet til gode.

Video 5d54a658-4252-4abc-b7ef-95a0620a01c2.jpg

SE VIDEO: En to år gammel jente ble hentet av barnevernet etter at barnehagen oppdaget blå flekker på jentas kropp. Men flekkene var fødselsmerker, ikke blåmerker.