Tilsyn av trafikant og kjøretøy

Rundt 1850 arbeidsplasser i Statens vegvesen overføres til fylkeskommunene. I Arendal, Bodø, Leikanger, Molde og Lillehammer, der Statens vegvesen allerede har regionkontorer, opprettes det regionale sentre. Arendal får ansvar for tilsyn av trafikant og kjøretøy.