Tilskotsordning mot flaum

NVE lanserte i dag ei ny tilskotsordning for å førebyggje naturskadar. Skadar frå flaum og skred kostar samfunnet store summar kvart år. Kommunar kan nå søke om støtte til å kartlegge kritiske punkt der bekkar og vassdrag kan fløyme over.

Oversvømt hus i Tovdalselva
Foto: Odd Rømteland / NRK