Tar avstand fra beskyldninger

Ordfører i Tvedestrand Jan Dukene tar avstand fra beskyldninger om kameraderi blant sentrale politikere i kommunen. Bakgrunnen er et utspill i Tvedestrandsposten fra Anne Killingmo i formannskapet.