Sykling bør gi kortere arbeidsdag

Helse-ekspert mener ansatte bør få kortere arbeidstid for å sykle til jobb.

Sykling

Ekspert mener arbeidsgivere bør belønne ansatte som sykler til jobben.

Foto: www.colorbox.com

- Ansatte bør få kortere arbeidstid for å sykle til jobb.

Det mener førsteamanuensis i folkehelse og vitenskap ved Universitetet i Agder, Elling Bere.

Elling Bere

Elling Bere vil at ansatte skal belønnes med kortere arbeidstid, dersom de sykler til jobben.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Forslaget kommer etter en studie som viser at sykling forebygger alvorlige sykdommer og at det har like god effekt som bruk av medikamenter.

- Det jeg foreslår er at dette bør virke tilsvarende slik noen ansatte har det i dag, med å få trene i arbeidstiden, sier han.

Bere foreslår også at arbeidsgivere bør sponse sine ansatte med sykler.

- For eksempel mot at de binder seg til å sykle til jobben i en viss periode, sier han.

Sykling gir bedre helse

Sykling forebygger både hjertesykdommer, diabetes og visse former for kreft.

Det kommer fram i en studie som er lagt fram i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening.

I tillegg gir sykling samme resultater som bruk av medikamenter.

På bakgrunn av denne forskningen foreslår Bere nå disse sykkeltiltakene, som han mener kan være samfunnsøkonomiske i det lange løp.

- Myndighetene må på banen

Nå ber han myndighetene engasjere seg:

- For at folk skal kunne sykle trygt til jobben, så må vi ha et skikkelig utbygd nett av sykkelstier, gjerne slik som de har i Nederland og i Danmark.

Han mener dette er altfor dårlig i Norge i dag.

- Her må myndighetene virkelig komme på banen for å bedre sykkelveinettet, sier han.