Sykehusansatt snoket flere hundre ganger i pasientjournaler

En ansatt ved sykehuset i Kristiansand er avslørt og har sagt opp etter å ha snoket ulovlig i pasientjournaler. Hun sjekket journalene til venner, kolleger og naboer flere hundre ganger.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Kvinnen, som jobbet ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, har fått sparken. De berørte pasientene har imidlertid ikke fått beskjed.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

I løpet av tre år har den ansatte snoket i pasientjournaler ved sykehuset i Kristiansand uten at det har blitt oppdaget.

Kvinnen har innrømmet å ha kikket over 400 ganger i journalene til 26 arbeidskolleger, venner, naboer og deres familier, uten at de er blitt informert. Ingen vet nøyaktig hvor omfattende saken er.

Kristian Hagestad

Fylkeslege Kristian Hagestad.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkeslege Kristian Hagestad sier dette er en av de mest omfattende sakene i sitt slag.

– Denne saken er spesiell fordi det gjelder så mange journaler. Det vedkommende har opplyst er at hun har omsorg for sine venner, kolleger og familie, og dermed gjerne ville vite noe om helsemessige ting som gjør at de trenger ekstra omsorg, sier Hagestad til NRK.

Hvordan er det mulig å snoke i pasientjournaler i tre år uten at det blir oppdaget?

– Det spør vi oss også om, og vi har bedt Statens helsetilsyn vurdere om vi skal gå nærmere inn på sykehusets system på dette feltet, sier Hagestad.

Les også: Vil legge journalen din på nett

Informerte ikke pasientene

Kvinna valgte selv å si opp sin stilling, og saken er ikke politianmeldt av sykehuset. Pasientene som ble utsatt for ulovlig snoking vet ikke at uvedkommende har kikket i journalene deres.

Nina Føreland

Nina Føreland

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nå skal sykehuset skjerpe rutinene på hvem som kan kikke i journaler, sier organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, Nina Føreland.

– Sørlandet sykehus ser svært alvorlig på denne typen hendelser, og det er noe av bakgrunnen for at vi også har avsluttet arbeidsforholdet til denne ansatte, sier Føreland til NRK.

Hvorfor er ikke pasientene informert om dette?

– Vi har gjort en helhetsvurdering av denne saken, og ut fra den samlede vurderingen har vi valgt å avslutte saken uten å informere de det angår. Det har vi underrettet Helsetilsynet om, sier hun.

Les også: Molde-lege tatt for journalsnoking

Innfører nytt system

Sykehuset har nå innført et system som lettere kan registrere hvem som har tilgang til pasientjournalene.

– Vi har besluttet å innføre det vi kaller brukerstyrt tilgang til det pasientadministrative systemet. Vi har prioritert finansiering av det, og den innføringen vil bedre kontrollen og lettere kunne hindre urettmessig innsyn i pasientjournaler.

Føreland mener pasientene nå skal kunne føle seg trygge på at ingen uvedkommende kikker på journalene deres.

– Heldigvis er det svært få saker av denne typen. Vi mener at pasienter skal føle seg trygge på at alt helsepersonell er veldig bevisst på dette med innsyn i journaler, og at de kun ser i journalene til de pasientene de har et behandlingsansvar for, sier Føreland.

Les også: Sendte sykehistorie til feil person

– Lett å være snoker

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Foto: Nyhetsspiller

Direktøren i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, mener sykehusenes systemer er alt for dårlige.

– Dette er en veldig alvorlig sak. Når vi hører at det er så mange journaler denne ansatte har vært inne og sett på, viser det også at systemene for å avdekke snoking er alt for dårlige. For det er jo rart at dette fikk pågå så lenge uten at noen har klart å avdekke hva som faktisk har skjedd, sier Thon til NRK.

– Det er ikke vanskelig å være en snoker på mange sykehus i Norge i dag dersom man ønsker det. Systemene er rett og slett ikke lagt opp godt nok til å ta folk, sier han.

Thon understreker at det er sykehusene som har ansvar for å ha kontroll over tilgangen til sensitiv informasjon.

– Det er jo de som skal sørge for at rett person får tilgang til relevant informasjon, og ikke noe mer enn det, og at man logger oppslag slik at man kan ta folk i etterkant hvis de har vært inne og sett på ting de ikke skal, sier Thon.

Han er også kritisk til at sykehuset ikke har tatt kontakt med pasientene som er berørt.

– Pasientene bør helt klart få beskjed. Jeg synes det er en ganske naturlig ting at man skal få vite hvis noe slikt har skjedd. Det kan også være at de ønsker å bytte sykehus eller sperre journalen sin slik at dette ikke skjer igjen, sier Thon.