Støtte til fattige barn

Kristiansand og Arendal får tildelt nesten to millioner statlige kroner til barne- og ungdomstiltak.

Sedler

Størsteparten av pengene skal gå til å hjelpe barn og ungdom med økonomiske problemer. (Illustrasjon)

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning "barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" som står bak midlene.

Kristiansand får 1 050 000 kroner mens Arendal får 725 000 kroner fra årets bevilgning.

Dette melder regjeringen.no i en pressemelding.

Fattigdomsbekjempelse

Av dette er 1.5 millioner kroner øremerket tiltak mot barn- og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer i de to byene. Midlene er særlig tiltenkt unge med store levekårsproblemer.

Midlene skal blant annet nyttes til at unge med liten eller mangelfull utdanning skal få bedre tilknytning til arbeidsmarkedet.

I tillegg til fattigdomsmidlene, er Kristiansand tildelt 300 000 kroner til andre ungdomstiltak. Disse skal i første rekke prioriteres barn og unge med innvandrerbakgrunn.