Storsatsing på gassterminal

Det skal etableres terminal for flytende gass i Kristiansand havn. Det norske naturgasselskapet Gasnor investerer flere titalls millioner kroner i anlegget.

Det skal etableres terminal for flytende gass i Kristiansand havn. Gasnor investerer flere titallsmillioner. For byen og landsdelen, er etableringen et viktig, miljømessig skritt.

Det skal satses flere titalls millioner kroner i et gassanlegg her i Kristiansand havn.

For havna er etableringen et viktig, miljømessig skritt, sier havnedirektør Halvard Aglen.

– Dette betyr at vi kan fortsette vårt arbeid for å bli en mer moderne havn. Drivstoff av denne typen er viktig i det langsiktige perspektivet, så for oss er dette en stor og viktig dag, uttrykker Aglen.

Svært miljøskadelig skipstrafikk

Skipstrafikken inn til Europa er i dag svært miljøskadelig. Nye EU-regler skjerper kravene, og gassdrevne skip skal redusere utslippene med opptil 95 prosent.

– Antall skip som skal gå med LNG-gass i Europa vil dermed øke ganske mye, sier Svein Sund, som er salgs- og markedssjef i Gasnor.

Som en veldig sentral havn, vil Kristiansand få sin andel av disse skipene.

Mandag ble avtalen mellom Gasnor og Kristiansand havn undertegnet.

Investerer flere titalls millioner

Selskapet skal investere flere titalls millioner i et gassanlegg for LNG ved siden av dagens tankanlegg.

– Kristiansand havn fokuserer også på det miljømessige, og derfor vil en tiltrekke seg denne type skip, og derfor er samarbeidet med havna veldig interessant, ifølge Sund.

– Hvordan ser du for deg utviklingen i Kristiansand havn?

Vi ser for oss en noe begrenset start, men med store utvidelsesmuligheter, slik at en vil kunne ta imot behovet for LNG både til skip, industri og busser og annet i havna her i mange titalls år, avslutter Sund.

Svein Sund og Halvard Aglen

Salgs- og markedssjef Svein Sund og havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand havn undertegnet mandag en avtale om bygging av moderne gassanlegg i havna.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK