1.300 festetomter solgt

1.300 kristiansandere har kjøpt festetomt av kommunen. Tomtene er gått på billigsalg, sier Høyre-politiker.

Hele 95 prosent av tomtefesterne i Kristiansand har slått til på tilbudet om å kjøpe tomtene de leier av kommunen.

Det er mange flere enn politikerne regnet med. Og man kan spørre om tomtene er solgt for billig.

Politikerne var enige om å tilby innløsning av tomtene, men uenige om prisen folk skulle betale.

 

 

Billigsalg

Festetomtene i Kristiansand er solgt for 20 prosent av takst - mens Stortinget gikk inn for at prisen skulle være 30 prosent.

 

Høyre - og Per Sigurd Sørensen - mener de nå har fått rett i at kommunen går glipp av store summer.

- Kommunen har solgt litt for billig - når tilslaget har vært såpass betydelig, sier Sørensen.

- Riktig pris

Men varaordfører Bjarne Ugland fra Arbeiderpartiet er uenig.

- Vi ønsket en tomtepris som gjorde at de som leide skulle kjøpe - så det betyr av vi har valgt riktig pris, sier Ugland

For kommunen betyr tomtesalget 180 millioner kroner i kommunekassa.