Stopper scooter-saker

Ulovlig vannscooterkjøring i skjærgården havner nå i EFTA-domstolen.

vannscooter

Vannscooter som dette er CE-merket og kategorisert som fritidsbåt - derfor mener scooterentusiaster at den norske lovgivinigen ikke holder mål. (privat bilde)

Foto: Cark Jacob Johansen

Aust-Agder tingrett vil ikke behandle flere saker om ulovlig kjøring med vannscooter.

Nå vil tingrettsdommer Øyvind Strand vite hva EFTA-domstolen mener før han behandler disse sakene i det norske rettsapparatet, skriver Agderposten.

Flere personer er allerede dømt for kjøring i skjærgården utenfor Arendal - og 20 nye saker skulle opp i retten. Nå blir disse liggende på vent - til EFTA-domstolen avgjør om det norske totalforbudet strider mot EU-reglene.

I august varslet en arendalitt som er ilagt 4000 kroner i bot, at han ville sørge for vannscooterforbudet havnet i EFTA-domstolen

I de aller fleste EU og EFTA-land er kjøring tillatt. Skulle domstolen i Luxembourg komme fram til at forbudet er i strid med EU-reglene - kan det få konsekvenser for de som allerede er dømt for ulovlig kjøring med vannscooter.