Stopp i Fardalsbakken

Et tynge kjøretøy står nå i Fardalsbakken på E39 i Lindesnes og må ha på kjettinger, ifølge politiet. Det er to kjørebaner på stedet, så dette skaper ikke problemer for trafikken.