Hopp til innhold

Statlig støtte til digitalt kulturhus

Agder fylkeskommune, Cultiva og Kulturtanken får 800.000 kroner i statlig støtte for å utvikle nyskapende, digitale kunst- og kulturtilbud rettet mot barn og unge. Prosjektene utvikles i samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken i Agder, Kulturtanken og Cultivas nye digitale kulturhus i Kristiansand. Det digitale kulturhuset er under etablering og skal inneholde både plattformutvikling og et fysisk innovasjonshus for digital kunst og kultur.