Sparket pubansatt - oppsigelsen ugyldig

En ansatt ved en pub i Vest-Agder ble sparket, men retten mener oppsigelsen er ugyldig. Den ansatte er tilkjent erstatning på flere hundre tusen kroner.

Tinghuset i Kristiansand

Kristiansand tingrett mener oppsigelsen av en pubansatt var ugyldig.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Kristiansand tingrett mener oppsigelsen av en pubansatt er ugyldig. Mannen hadde en ledende rolle i puben og ble ansatt i puben for flere år siden. I fjor ble han sagt opp med begrunnelse om juks med arbeidstimer og beskyldninger om penger som hadde forsvunnet fra vekslekassa.

Den ansatte benektet dette.

Ikke gyldig oppsigelse

Retten peker på arbeidsmiljøloven og at visse krav følges før oppsigelse. Blant annet skal beslutningen om oppsigelse drøftes med arbeidstaker og en tillitsvalgt.

Styret innkalte den pubansatte til et møte om tilsettingsforholdet, men bare regnskapsføreren, den pubansatte og tillitsvalgte møtte.

Retten mener dette ikke kan sees på som drøftingsmøte i forkant av oppsigelsen, slik arbeidsmiljøloven krever. Regnskapsføreren selv har forklart at han så på det som et meklingsmøte.

Erstatningsansvar for styremedlemmene

Retten mener to av styremedlemmene i selskapet har utvist konkret uaktsomhet ved å sparke den pubansatte uten å innhente den ansattes syn på saken først og se på alternativer.

Retten mener at selskapet som mannen var ansatt i og de to styremedlemmene, må i fellesskap betale den sparkede 300 000 kroner i erstatning for økonomisk tap etter avskjeden. Dermed blir de holdt personlig økonomisk ansvarlig.

Retten skriver også at det ikke foreligger mye rettspraksis på området der styremedlemmer blir holdt økonomisk ansvarlig i slike saker.

Timelønn

Selskapets styre beskyldte den pubansatte for å føre timelister som ikke var i samsvar med vaktplanen over flere år. Eller at han hadde dokumenterte hva han gjorde i de arbeidstimene. På den måten skulle den pubansatte ha fått utbetalt urettmessig lønn for over 330 000 kroner.

Retten mener at den pubansatte kunne jobbe på timebasis og kan ikke bebreide den pubansatte for å ha jobbet mange timer. Arbeidsavtalen var at den pubansatte kunne jobbe på timebasis og mer en fem dager i uken, samt en fastlønn.

Ølbonger og kredittlån til pubgjester

Selskapet bak pubdriften la i retten fram kvitteringer på at pubgjester hadde kjøpt øl på kreditt og kjøpt ølbonger og gavekort for flere tusen. Styremedlemmene mente dette var den pubansatte som sto bak og i fjor kom det retningslinjer om at det ikke var lov.

Retten mener at salg av ølbonger og kreditt og lån hadde et visst omfang på puben. Styremedlemmene forklaret i retten at det i safen lå flere gjeldsbrev.

Erstatning

Retten kom fram til at oppsigelsen var urettmessig og at selskapet og to styremedlemmer må betale erstatning for økonomisk tap på 380 000 kroner til den ansatte.

Selskapet må også betale erstatning på 75 000 til den ansatte.

Saksomkostningene på 290 000 kroner må de to styremedlemmene og selskapet dekke.