- Kamp om kompetansen

2007 vil by på mange og store utfordringer for næringslivet på Agder, sier NHO-direktøren.

Siri Mathiesen
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bedre samarbeid, bedre veier og etablering av universitet. Det er stikkord for hva NHOs regiondirektør  på Agder, Siri Mathiesen, mener må være viktige mål i 2007.

De gyldne tidene vi har opplevd i år vil fortsette, men landsdelens utfordringer er mange og store. Og kampen om kompetanse vil bli tøffere, sier hun.

Hard kamp om arbeidskraft

- Det er ikke bare i Agder det går bra, hele Norge er en global vinner. Men vi forberede oss på tider som skal komme og ikke hvile på laurbærene, sier Mathiesen

Med stadig nye rekordkontakter, blant annet innenfor offshore-relatert virksomhet, kjemper sørlandske bedrifter en hard kamp om å få tak i riktig kompetanse. Og det kjempes på et marked der arbeidsledigheten er historisk lav, 2,1 prosent og fallende. Dette blir en av de store utfordringene i 2007, mener NHO-sjefen.

- Vi må bli mer åpne for å ta inn arbeidkraft, og ikke bare polske håndverkere. Nå må vi tenke mye bredere, sier hun. 

Samarbeid

Samarbeid må til på alle fronter for å møte utfordringene i landsdelen neste år og i årene som kommer, mener Mathiesen. Også mellom det private næringslivet og det offenlige. - Skal vi hevde oss nasjonalt så må vi står sammen.

Trass i store utfordringer både når det gjelder samarbeid og i å trekke kompetanse til landsdelen er det gyldne tider. Og himmelen blir lyseblå også neste år, mener Mathiesen.