Helsedirektoratets råd: – Forby nikotinfri snus i skolen

Helsedirektoratet råder skoler til å sidestille nikotinfri snus med vanlig snus. Det betyr at snus uten nikotin trolig blir forbudt på videregående skoler i Norge.

Snus

En av disse inneholder nikotin, mens den andre snustypen er uten. Nå er ingen av dem lov å bruke på Sam Eyde videregående skole i Arendal.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Nils Inge Øyna

Fungerende rektor Nils Inge Øyna ved Sam Eyde videregående skole i Arendal er glad for å ha fått et klart svar fra Helsedirektoratet om nikotinfri snus.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

I sommer ble den såkalte tobakksskadeloven skjerpet. Det betyr for eksempel fullstendig forbud mot tobakk på skoler.

På Aust-Agders største videregående skole så man for seg at de mange nikotinfrie produktene som har kommet på markedet, ville føre med seg en del problemer.

Umulig å se forskjell

Det ville være enkelt å si at man brukte nikotinfri snus, mens man i boksen hadde snus med nikotin.

– Det er åpenlyst at det er helt umulig å se forskjell på nikotinfri snus og snus med nikotin, så vi ønsker å ha en enhetlig regel, sier Nils Inge Øyna, fungerende rektor ved Sam Eyde videregående skole i Arendal.

Skoleledelsen ba Helsedirektoratet om råd. Det har de nå fått.

Helsedirektoratet råder nå skoler til også å forby nikotinfri snus.

I brevet fra direktoratet står det:

«Det vil være vanskelig for rektorer/lærere og andre som skal håndheve forbudet å skille nikotinfri snus fra vanlig snus. Vi mener derfor det er gode grunner for at de samme regler bør gjelde for snus både med og uten nikotin. Det vil være opp til den enkelte skoleeier/ledelse å fastsette bestemmelser om dette, for eksempel i skolens ordensreglement.»

– Fornuftig

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Hilde Skyvulstad, sier det i utgangspunktet ikke er ulovlig å bruke snus uten nikotin.

– Målet med lovendringen er å forebygge at barn og unge begynner med tobakk. Nikotinfri snus inneholder ikke tobakk og er derfor ikke omfattet av denne lovbestemmelsen. Hvis skolen finner det hensiktsmessig å forby nikotinfri snus, så synes jeg det høres fornuftig ut.

– Vi ser at det kan være vanskelig å skille nikotinfri snus fra vanlig snus når det gjelder håndhevingen. Derfor kan det være aktuelt for skolene å inkludere nikotinfri snus i forbudet, sier Skyvulstad.

Tror elevene forstår

Fungerende rektor Nils Inge Øyna ved Sam Eyde videregående skole sier snusbruk ved skolen har vært et økende problem, og han er nå glad for at skolen kan ha en enhetlig regel.

– Vi får stor forståelse fra elevene for at vi må ha én regel som gjelder for alt. Vi ønsker å ha et skolemiljø som er preget av en tobakksfri hverdag.

– Det er klart det er noen elever som ikke har fått forbudet med seg, men de responderer bra og er høflige og greie, så vi tror det skal gå rimelig greit, sier Øyna.

– Helsedirektoratet åpner for at dette må bli opp til den enkelte skoleledelse. Tror du det vil bli variasjon fra skole til skole?

– Det kan være, men vi ønsket å være i forkant og ha én felles regel her. Det har vi fått.

Elevene ved Sam Eyde videregående skole har ulike meninger om forbudet mot snus uten nikotin. Men alle elevene NRK snakket med sier de forstår at det er vanskelig for lærere å se forskjell på vanlig snus og snus uten nikotin.

– Det er litt spesielt å forby nikotinfri snus. Men jeg tror det blir vanskelig å skille mellom nikotinfri og vanlig snus, så jeg tror det vil bli mindre snusing med et fullstendig forbud, sier elev Ivan Dale.

Nikotinfri snus har skapt forvirring for videregående skoler. Mange er usikre på om de kan forby også snus uten nikotin. Nå har Helsedirektoratet kommet på banen.