Hopp til innhold

Sliter med å finne hjem til unge flyktninger

Det kommer stadig flere unge og enslige flyktninger til landsdelen. Oppgaven med å finne nok fosterhjem til dem er stor.

Fosterhjem - illustrasjon

Utfordringen med å finne nok fosterhjem til barn og unge som kommer til Norge som flyktninger blir stadig større. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Prosjektleder i Bufetat Sør, Anne Laukli, tror mange mener utfordringen blir for stor.

– Folk tror det blir for vanskelig

– Vi tror at det handler om at man kanskje har lite kunnskaper om flyktningbarn, hvilke behov de har og hvilken bakgrunn de har. Man er kanskje redd for at det er for vanskelig, sier Laukli til NRK.

Mandag arrangerer Bufetat i Arendal et informasjonsmøte sammen med barnevernet og personer som kan være interessert i å ta på seg oppgaven.

Stiller andre krav

Leder Thom Jakob Kleggetveit i Fosterhjemstjenesten i Arendal, vedgår at det kan være utfordrende å finne personer som vil ta i mot de unge flyktningene.

Flyktninger stiller andre krav til et fosterhjem.

– I utgangspunktet tenker vi at de må ha de samme kvalifikasjonene, men kanskje være litt mer rause. Så må de engasjere seg for å integrere barnet i det norske samfunnet, sier Kleggetveit.

Voksende gruppe

Det er i dag Risør, Grimstad og Arendal som i Aust-Agder har sagt ja til å ta i mot unge, enslige flyktninger.

Gruppen er stadig i vekst, og mange norske kommuner har ikke hatt kapasitet eller kunnskap til å ta i mot mennesker fra denne gruppen.

– Per i dag så tenker vi at hvis vi kan klarer å rekruttere fem hjem som kan tenke seg denne type oppgave, så har vi noe å bidra med når barnet skal videre til kommunene som har sagt ja til å ta i mot enslige, mindreårige flyktninger, sier Kleggetveit.