Skyter i kampen mot gjess

Bonde Åge Andre Brømnes bruker hagle mot plagsomme gjess. – Kan være ulovlig, sier dyrevernsorganisasjonen NOAH.

Åge André Brømnes er lei av gjess som forurenser jorda hans.

Gjess blir et stadig mer vanlig syn langs kysten, og bestanden av grågås har mangedoblet seg de siste tiårene.

Det er det ikke alle som setter pris på.

Skyter med hagle

For bonde Åge Andre Brømnes har gåsen blitt en sann plage.

– Det er et problem at gåsebæsjen forurenser gresset, men det største problemet er at gåsa napper alle gresstoppene. Det setter enga veldig tilbake, sier Brømnes.

Brømnes Gård

Bonde Åge Andre Brømnes har fått anledning til å skyte plagsomme gjess. NOAH mener tillatelsen kan være ulovlig.

Foto: Elise Rønnevig Andersen / NRK

Bonden driver et gårdsbruk i Arendal, og er avhengig av gode avlinger for dyrene som gresser på jordene hans. Som et siste forsøk på å bli kvitt gjessene, har han skaffet seg fellingstillatelse.

– Vi prøver stadig å skyte på dem. Målet er å skremme, ikke drepe, sier han.

Arendal har gitt Brømnes tillatelse til å skyte tre gjess. Han har til nå kun skutt én fugl.

– Men det hjelper lite når det er mellom 30 og 40 gjess som holder seg fast. Etter at vi har skutt mot dem så går det kun ett døgn før de er tilbake igjen. Så det hjelper fryktelig lite, sier han.

Bestanden av grågås har mangedoblet seg her i landet de siste tiåra, og nærmer seg i dag 200.000. Brømnes mener det er viktig å holde bestanden nede, og han ser derfor ingen problemer med å skyte.

– Det er nødvendig å gjøre tiltak når bestanden øker så enormt som den har gjort de siste årene. Vi kan ikke bare sitte og se på at gåsa spiser opp avlingene til dyra våre, sier han.

– Kan være ulovlig

Siri Martinsen, leder i dyrevernorganisasjonen NOAH, mener skytingen er ulovlig og ikke hjemlet i verken Naturmangfoldloven eller Viltloven.

– Dessverre er det fortsatt vanlig å gi fellingstillatelse på grunnlag av dyrs helt naturlige adferd om våren og yngletiden. Det er ikke slik at man kan skyte dyr bare fordi de irriterer oss. Loven sier at man skal klare å finne andre løsninger, sier Martinsen.

– Mener du dette er ulovlig?

– Det kan være ulovlig. Brømnes gjør ikke noe ulovlig. Det er det i så fall dem som har gitt tillatelsen som gjør, sier Martinsen.

Hun hevder NOAH har klaget på flere lignende tillatelser og fått medhold i klagen.

Det er skogbruksansvarlig i Arendal kommune, Martin Due-Tønnesen, som har gitt fellingstillatelsene. Han mener han ikke har opptrådt ulovlig.

– Det står tydelig i fellingstillatelsen at bønder må prøve andre metoder før de setter i gang med å skyte. Det er et begrenset antall personer som får fellingstillatelse, og dessuten handler det ikke om hekkende gås. Jeg mener tillatelsen jeg har gitt er i tråd med loven, sier Due-Tønnesen.