Grågås-boom i skjærgården

For få år siden fantes det ikke grågås i den sørlandske skjærgården. Nå er det flere hundre.

Grågås

arl Erik Kilander i Statens naturoppsyn mener grågås-bestanden på Sørlandet har eksplodert.

Foto: Carl Erik Kilander / Statens naturoppsyn

– Vi må mange, mange tiår tilbake for å finne så mange hekkende grågjess, sier Carl Erik Kilander i Statens naturoppsyn i Kristiansand.

Grågås

Dette har blitt et vanligere syn langs kysten av Agder.

Foto: © Carl Erik Kilander / Statens naturoppsyn

Han forteller at noe begynte å skje med grågåsbestanden rundt årtusenskiftet.

– Da jeg begynte i Statens naturoppsyn i 2003, var det bare en håndfull plasser langs Agder-kysten vi kunne finne hekkende grågås. Nå har det nesten eksplodert, sier Kilander.

Hekker både her og der

I forbindelse med at hekkesesongen for sjøfuglene starter på denne tida av året, har Kilander undersøkt 24 av de 60 sjøfuglreservatene langs Agder-kysten.

Sjøfulgreservat

Slik merkes et sjøfuglreservat. Her er det forbudt å gå i land mellom 15.april og 15.juli.

Foto: © Carl Erik Kilander / Statens naturoppsyn

– Jeg fant altså hekkende grågås eller hekkeadferd i to tredeler av reservatene, sier Kilander.

Nå tror han det kan være snakk om bestander fra Danmark som har utvidet leveområdet til Sørlandet.

– Vi ser at grågåsa begynner å legge egg fra mars og utover, i tillegg til store bestander som ellers hekker lengre nord.

Ekstra hensyn fra 15. april

Grågås-reir

Slik kan et grågås-reir se ut, og da bør du trå varsomt.

Foto: Carl Erik Kilander / Statens naturoppsyn

Av hensyn til hekkesesongen og påfølgende klekking, minner Kilander om at det i perioden mellom 15. april og 15. juli er forbudt å gå i land i sjøfuglreservater.

– Disse områdene er jo merket med skilt, og kommer du til et slikt område i denne perioden bør du velge andre områder å gå i land, sier Kilander.

Han mener at også umerkede områder hvor det er tydelig at sjøfugl hekker, bør unngås.

Sørlendingene har imidlertid blitt flinkere til å respektere disse områdene, ifølge Kilander.

– I fjor anmeldte vi ingen, men de som gir blaffen ber om trøbbel, advarer han.