Skogbrann-skog fredet

En tredel av de brannherjede områdene i Froland ble i dag vernet av kongen i statsråd.

Grass etter brannen i Froland

Der det spirer etter skogbrann er det mange sjeldne arter som trives.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

De to nye naturreservatene ligger ved Myklandsvann og Bjurdalsknuten, og skal ifølge miljøvernminister Erik Solheim sikre truede arter som er avhengige av skogbrann.

Totalt brant 27 000 mål skog ned i Froland i juni 2008.

Brann Froland

For ett år siden så skogen i Froland slik ut.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

NETT-TV: SE DOKUMENTAREN: MYKLAND - VEIEN VIDERE

– Skogen her har liten verdi for grunneierne etter brannen og et vern betyr at disse nå får kompensasjon fra staten, forteller grunneier Torbjørn Mykland, som fortsatt har jakt og fiskerettigheter i området.

LES: FORSKER PÅ SKOGBRANNSKOGEN

Skogen blir stående som den er i naturreservatet og dette er svært viktig for forskningen etter brannen.

Flere områder vernet

Også Paulen naturreservat i Vennesla er utvidet, i tillegg er Fjellheia i
Tvedestrand og Bjellandshaugane i Arendal blitt fredet.

Totalt 18 skogområder ble i dag vernet som naturreservater. Samlet nytt verneareal er om lag 61,4 kvadratkilometer.

Siste nytt fra NRK Sørlandet