Skjevesland slutter som preses

Biskop Helga Haugland Byfuglien overtar som preses etter biskop i Agder og Telemark, Olav Skjevesland, som har vært preses og biskopenes leder siden 2006.

Olav Skjevesland

Biskop i Agder og Telemark, Olav Skjevesland, skal ikke lenger være preses og leder for bispekollegiet.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Hun blir dermed den første kvinne som leder bispekollegiet i Den norske kirke.

Byfuglien, som i dag er biskop i Borg bispedømme, overtar etter biskopen i Agder og Telemark, Olav Skjevesland, som har ledet bispekollegiet siden 2006.

Avtroppende preses Olav Skjevesland sier kvinneperspektivet ikke har vært noe tema under nominasjonen.

Men selv sier Byfuglien at det ikke er et uvesentlig poeng.

– Det var naturlig at det kom en kvinne nå, det er i tråd med den utviklingen vi har sett de siste årene. Norge har nå fire kvinnelige biskoper av i alt elleve. Og det er nesten 40 prosent, påpeker hun.

Enstemmig

Byfuglien ble valgt under bispemøtet torsdag formiddag, og det skjedde enstemmig.

Sammen med Oslo-biskop Ole Christian Kvarme og Hamar-biskop Solveig Fiske, begge medlem av biskopenes arbeidsutvalg, møtte Byfuglien og Skjevesland pressen på Voksenkollen i Oslo.

– Diskusjonen gikk veldig pent og rolig for seg, og hun ble enstemmig valgt, sier Skjevesland.

Den nye lederen for bispekollegiet skal foreløpig sitte til neste sommer, når en permanent preses skal velges i tråd med den nye ordningen for presesfunksjonen.

Både Skjevesland og presesen selv avviser at denne valgprosessen får betydning for hvem som skal velges i neste omgang.

Samlende

– Dette er ikke noe forarbeid til neste valg. En egen nominasjon starter i januar. Nå vil jeg jobbe for å virke samlende i denne mellomperioden, sier Byfuglien til NTB.

Redaktør i Vårt Land, Jon Magne Lund, er enig i at Helga Byfuglien vil være en samlende person. Hun står forholdsvis midt i kirken og har ikke vært ute på en eller annen fløy. Hun har ikke kommet med noen kontroversielle soloutspill og har ikke vært opptatt av å fremheve sin egen person, sier Lund til NRK.

Av saker som vil bli viktige fremover, nevner hun blant annet gudstjenestereformen og trosopplæringsreformen, samt forholdet mellom stat og kirke.