Skal utføre omfattende reparasjoner

Skoleskipet Sørlandet er verdens eldste operative fullrigger. Den er i dag på vei mot Mandal, hvor den skal til en omfattende EU- kontroll for skip. Arbeidet skal utføres av Mandalsbedriften GOT.