Skal ta flere som smugler båter til Norge

Tollvesenet innrømmer at de avslører for få fritidsbåter som smugles inn til landet. Nå trapper de opp innsatsen.

Toller Morten Kittelsen om hvordan de jobber

Tollvesenet tror det går et ukjent antall ulovlig innførte fritidsbåter langs norskekysten. De vedgår at de har manglet verktøyet og ressursene til å avsløre smugling av båter.

Derfor økes innsatsen mot dette i sommer mellom Sørlandet og Oslofjorden.

De siste årene har Tollvesenet avslørt rundt en smuglet fritidsbåt i året, men alt tyder på at det er langt flere.

Tollerne foran tollbåten i Kristiansand

Tollinspektørene Morten Kittelsen og Nils Petter Røstad er to av totalt ti tjenestemenn som jobber med båten.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi vet at det er smuglet båter. Omfanget er vanskelig å si noe om, men at det på Sørlandet går en del båter som ikke er fortollet, det er helt klart, sier tolloverinspektør Nils Petter Røstad til NRK.no.

Enkelt med store båter

Fritidsbåtene blir stadig større og raskere, og det gjør det også lettere å hente de til landet.

– Det gjør det mye enklere. Vi ser at vanlige familiebåter nå farter over fra Sverige og Danmark uten problemer, bare været er tålig bra. De har tekniske hjelpemidler med GPS og kartsystemer, sier Røstad.

Tollerne vedgår at det er enkelt å komme seg ubemerket til Norge, med en lang kyststripe de umulig kan overvåke kontinuerlig, og der mange holmer og skjær gjør det lett å stikke seg bort.

– Og når du først har kommet til landet og klarer å blande deg med andre båter, så ser den ut som en norsk vare, sier Røstad.

Bedre innsats med større båt

Tollvesenet fikk i fjor sommer en ny 40 fots aluminiumsbåt, som kan brukes mer uansett vær i motsetning til etatens tidligere mindre båter.

– Det var svært etterlengtet å få en slik båt. Vi har en lang kystlinje, så dette er et godt verktøy som tåler litt sjø. Vi når mye lenger enn vi gjorde før, forklarer tollinspektør Morten Kittelsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Tollbåten i Kristiansand

Tollkrysseren Svinør i farta uten for Oksøy fyr i Kristiansand. – Det kan for eksempel være folk som forsøker å smugle lystbåter på egen kjøl inn fra utlandet til Norge for å unndra avgifter. Og der har disse tollkrysserne vist seg å være et veldig godt verktøy, sa toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse i forbindelse med dåpen.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

TK Svinør har hjemhavn i Kristiansand, men skal jevnlig ha turer til kysten av Telemark, Vestfold og inn i Oslofjorden. Den første sommeren ble en forsiktig start med noe innkjøring. Fra i år er det full drift.

– I år har vi lagt opp en tjeneste der vi skal kjøre rundt 800 timer. Det betyr at vi er en god del på sjøen og kan se etter fartøy som smugles, sier Røstad.

Han var prosjektansvarlig under anskaffelsen av båten og sørget for at den ble bygget slik de ønsket. Ti tjenestemenn er lært opp i bruk av båten. TK Svinør skal brukes mot all form for smugling over Skagerakysten, uansett om det gjelder hele båter, eller folk i fiskebåter og fritidsbåter som smugler tobakk, alkohol og narkotika.

Tollbåten i Kristiansand

Tollbåten i Skippegata i Kristiansand. Fartøyet dekker kysten fra Flekkefjord til Drammen.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– I tillegg kommer en del båter som blir smuglet på egen kjøl fra utlandet. Dette blir det lettere for oss å holde oversikten over nå som vi har en skikkelig båt, sa avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Sør-Norge Per Wikøren til etatens fagblad da båten var klar til bruk.

Tollvesenet sier de har flere metoder og triks for hva de skal se etter i jakten på smuglerbåter. De samarbeider tett med politiet og Kystvakten, samt dansk tollvesen som kan varsle om mistenkelige båter.

Ønsker båtregister for alle

Smugling av båter er også lettere fordi det ikkje er plikt til registrering. Småbåtregisteret er frivillig, men en del forsikringsselskaper forlanger oppføring for at en båt kan forsikres.

If Skadeforsikring krever at en båt skal stå i Småbåtregisteret, Skipsregisteret eller Securmark.

Emma Elisabeth Vennesland

Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring er blant dem som mener alle fritidsbåter bør registreres.

Foto: IF Skadeforsikring

– Ett av flere argumenter for gjeninnføring av obligatorisk Småbåtregister, er nettopp for å redusere problemstillingen med smugling av båter, sier assisterende informasjonsdirektør i If Emma Elisabeth Vennesland.

Flere har tatt til orde for et krav om at alle båter må registreres. Et nummer på baugen hadde også gjort det lettere for Tollvesenet.

– Sett med våre øyne, for å avdekke fartøy, hadde det vært et hjelpemiddel. Uten tvil, sier Nils Petter Røstad i Tollregion Sør.

Store verdier

Tollerne vedgår at de har en jobb å gjøre med å bekjempe folks fristelse til å smugle kostbare båter og spare penger.

De anslår at en båt til en million kroner kan bli mellom 300.000 og 400.000 kroner billigere dersom man gir blaffen i å betale avgiftene ved innførsel. Men dersom man blir tatt blir det virkelig dyrt.

Det kan føre til politianmeldelse og straffesak. Båten kan bli beslaglagt, eller den kan fortolles mot et saftig tillegg.

– Da blir den minst like dyr som norsk utsalgspris, konstaterer Røstad.

Når det gjelder smugling av båter er Tollvesenet også oppmerksomme på utenlandske fisketurister, som kommer til Norge med egen båt på tilhenger, som kanskje selges i Norge.

Se video

Toller Nils Petter Røstad forteller om utfordringene med å ta folk som smugler båter til Norge.