NRK Meny
Normal

Sirdal

I Sirdal går ordførervervet i arv blant senterpartipolitikerne. Dagens ordfører Thor Jørgen Tjørhom er sønn av Sven som satt som ordfører i 36 år.

Mellom dem hadde Torjus Kvæven (Sp) sine to perioder som ordfører. Derfor ville det være en bombe om ikke Thor Jørgen Tjørhom også sitter som ordfører etter valget.

Dette viser den politiske stabiliteten som alltid har vært i Sirdal. Senterpartiet velger som regel Kristelig Folkeparti som samarbeidspartner.

Unntaket er perioden 1999 – 2001 da Arbeiderpartiet og Senterpartiet samarbeidet om toppvervene i kommunen.

Skolesaken

Valgkampsaken i Sirdal er skolesaken på Tonstad. Der er engasjementet stort om den gamle skolen skal rives, eller om den skal pusses opp for 64 millioner kroner. I kommunestyret er det flertall for riving og nybygg.

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil regne nærmere på om oppussing er et alternativ. Partiene mener å lånefinansiere en ny skole binder opp for store summer i driftsbudsjettet over mange år.

Det er ventet at denne saken kommer til å skape størst engasjement i valgkampen. Det er i alle fall penger til oppussing av skolen på Tonstad fordi Sirdal er en av de rikeste kommunene i landet. Det skyldes kraftinntekter.

Turismen

Sirdal er arealmessig fylkets største kommune og en del av Setesdalsheiene og Ryfylke. Kommuneplanen skal rulleres i år for en ny tjueårs-periode. Det er knyttet spenning til om det kommer innsigelser fra fylkesmann eller fylkekommune på planen.

Det er en del frustrasjon blant politikerne over at det kommer innsigelser selv om de mener kommunen har tatt hensyn til naturinteressene. Sirdal trenger næringsutvikling for å skape arbeidsplasser. I kommuneplanen er det lagt inn seks hoteller nord i kommunen og turisme og reiseliv er store inntektskilder.

Naboene

Sirdal er den nordligste kommunen i Vest-Agder, men føler seg sterkere knyttet til naboen i vest, Gjesdal kommune i Rogaland, enn til naboene i Aust- og Vest-Agder.

Sirdal og Gjesdal har et nært samarbeid, ikke minst når det gjelder busstransport og øvrig infrastruktur. Sirdal er også rekreasjonskommune for rogalendinger, i mindre grad for egder.

Naboskapet mellom nord og sør i Sirdal er også bra. Sinnes i nord og Tonstad i sør fordeler godene så godt de kan seg i mellom. Det er også kommunestyret opptatt av.