Setter skolenedleggelser på vent

Først om et halvt år vil politikerne i Arendal bestemme hvilke skoler som skal legges ned.

Nesheim skole, Løddesøl skole, Moltemyr skole, Eydehavn skole (Arendal)

PÅ VENT: Nesheim skole, Løddesøl skole, Moltemyr skole og Eydehavn skole må vente et halvt år på dommen fra politikerne.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Partiene som nå styrer Arendal, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet vil ikke ta en beslutning om nedleggelser av skoler på budsjettmøtet til Arendal bystyre i desember.

Avgjørelse i mai

Etter det NRK.no erfarer har de tre partiene blitt enige om å kjøpe seg mer tid.

Det innebærer at det først på vårparten, trolig i mai, vil bli tatt en avgjørelse om hvor mange av de 16 skolene som skal bestå.

Politikerne mener at det trengs flere utredninger. Hittil har fem skoler blitt vurdert av kommunens ledelse. Høyre, KrF og Frp vil at alle skolene skal sees i sammenheng.

Spesielt mener politikerne at det er viktig å vurdere ungdomstrinnet. Tirsdag kveld holdes det folkemøte på Nesheim skole, som er nedleggingstruet. Flertallet interne beslutning vil antakelig bli offentliggjort der.

Foreslår å legge ned tre skoler

En tenkepause vil være kjærkommen for partiene. Debatten har vist at de har sprikende syn på den kontroversielle saken.

Det har vært snakk om å legge ned både fire og fem skoler, men rådmannen i Arendal landet nylig på et forslag om tre færre skoler.:

  • Nesheim skole (fra 2013)
  • Løddesøl skole (fra 2013)
  • Eydehavn skole (fra 2014/15)

I forslaget rådmannen presenterte tidligere denne måneden kom det frem at halve Moltemyr skole kan reddes. Rådmannen ønsker å utrede en overflytting av ungdomsskoleelevene fra Moltemyr til Stina og Birkenlund skoler.