NRK Meny
Normal

Roma-turen ble ikke stoppet

Den omstridte Roma-turen for 50 ledere i Arendal kommune stoppes ikke av politikerne.

Einar Halvorsen

Ordfører Einar Halvorsen og resten av flertallet mener det ikke skal brukes mer enn 600.000 kroner på lederutvikling i Arendal neste år. Men Roma-turen skal gå som planlagt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi vil ikke gjøre ting vanskeligere for rådmannen enn de allerede er, men at timingen var uheldig, det tror jeg alle er enige om, sier ordfører Einar Halvorsen.

Debatten om Roma-turen har ført til at politikerne gir rådmannen 200.000 kroner mindre å bruke på lederutvikling neste år.

– Vi bør tenke oss veldig nøye om neste gang vi legger opp et lederutviklingsprogram på denne måten. Neste gang bør vi ha en diskusjon på forhånd om hvordan lederutvikling skal skje og hvilken ramme dette skal legges innenfor, sier Halvorsen.

– Ikke en kosetur

Han er likevel klar på at dersom man skulle hatt et lignende program i Kragerø, eller et annet sted i nærheten, så ville det ha kostet nesten like mye som turen til Roma.

– Man tror at dette er en kosetur, men det er ikke hensikten med turen. Det er en misforståelse som har kommet ut.

Vanskelig å få forståelse

Rådmann Harald Danielsen tar neste års kutt i lederutvikling til etterretning.

Harald Danielsen

Rådmann Harald Danielsen sier det er vanskelig å få forståelse for at Arendal kommune er en stor organisasjon som trenger lederuvikling på linje med andre store bedrifter.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg tolker dette som at de framover mener vi skal bruke mindre penger på lederutvikling. Vi har hatt et nivå på 800.000 kroner, nå tas dette ned til 600.000 kroner i året. Flertallet tar det ned ett år, mens Arbeiderpartiet foreslår å ta det ned fast, konstaterer Danielsen.

– Blir det Roma-tur nå?

– Dersom budsjettet blir vedtatt som det er foreslått, så blir det det. Dette er et opplegg vi har planlagt lenge.

– Hvordan har du opplevd den debatten som har gått nå?

– Den har vært grei. Det er en krevende sak både med lønn og lederutvikling for kommunale ledere.

– Det er vanskelig å kommunisere og få forståelse ute i befolkninga for at vi driver en organisasjon med 3.000 ansatte. Det er en kjempeorganisasjon, og dersom vi har dårlige ledere er det ingenting som er verre.

– En kommune kan ikke leve med dårlige ledere og vi gjør vårt beste for å rekruttere, beholde og videreutvikle ledere, sier Danielsen.