Røde Kors tar tak i barnefattigdom

Mellom 300 og 400 barn i Grimstad lever under det som er definert som fattigdomsgrensen. Det vil si cirka ti prosent av alle barn i kommunen. Nå har Røde Kors tatt tak i situasjonen.

Mellom tre-og fire-hundre barn i Grimstad lever under det som er definert som fattigdomsgrensen. Det vil si cirka 10 prosent av alle barn i kommunen. Nå har Røde Kors tatt tak i situasjonen.