NRK Meny
Normal

Revisor trakk seg etter regnskapsrot

Demokratenes revisor trakk seg med umiddelbar virkning på grunn av regnskapsrot og miksing av kontoer. Uten revisor bryter partiet loven.

Montasje brev Demokratene

Revisorselskapet BDO vil ikke være revisor for Demokratene. Partiet roter for mye med økonomien skriver de i et brev til partiet av 24.11.2014.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Søndag fortalte NRK at det økonomiske regnskapet til partiet Demokratene Agder for 2013 var uryddig og manglet bilag.

Regnskapet var heller ikke korrekt avstemt.

Nå viser det seg at regnskapsrotet og uryddighet også preger partiet på nasjonalt nivå.

– Det er fryktelig kjedelig

– Regnskapet skal være i orden før april måned er over. Det er fryktelig kjedelig, men det er fort gjort. Det sier Terje Svendsen fra Kristiansand, som er nyvalgt nasjonal leder for Demokratene, og nestleder for Demokratene på Agder.

– Hva mener du med «fort gjort»?

– Det har vært gamle rutiner her, og siden vi ikke har vært pålagt å ha revisor, så har det gått galt, innrømmer han.

Revisorene skygger banen

Revisorselskapet BDO AS i Steinkjer trakk seg som revisor for partiet i november i fjor på grunn av regnskapsrot.

– Nå har vi fått tak i en revisor i Kristiansands-området, det sier Terje Svendsen, leder for Demokratene.

Demokratene

Demokratene bryter partiloven så lenge de driver et politisk parti uten en offentlig godkjent revisor.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

– Betyr det at partiet Demokratene har revisor nå?

– En avtale er under bearbeidelse og revisor har sagt ja under visse forhold, sier Svendsen.

Bryter loven

Uten revisor bryter Demokratene i Norge partiloven, som krever en offentlig godkjent revisor. Revisorselskapet BDO AS, som trakk seg ut av samarbeidet med partiet, vil ikke kommentere saken ytterligere og referer til brevet som er sendt til Svendsen.

Demokratene Kristiansand

I brevet fra revisorselskapet BDO AS står det blant annet: «Vi har ikke fått signert årsregnskap for 2012.»

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

I brevet (datert 24.11.2014) som NRK har fått tilgang til, står det blant annet:

«Ut fra en totalvurdering av situasjonen vil vi meddele at vi trekker oss som revisor fra Demokratene i Norge med umiddelbar virkning, jf. Revisorlovens § 7-1.»

«Situasjonen i organisasjonen er uoversiktlig. Styrets leder har trukket seg. Den økonomiske styringen er dårlig og balansen er ikke avstemt og dokumentert.»

– BDO peker også på at det har vært en sammenblanding av bankkonti?

– Ja, Demokratene og Demokratene i Norge har to ulike organisasjonsnummer med forskjellige kontoer og der har det vært miksing på kontoene, sier Svendsen.

Demokratene har, etter det NRK erfarer, vært i kontakt med RevisorGruppen Agder som ligger i Kristiansand, for å inngå et samarbeid. RevisorGruppen Agder vil ikke kommentere saken.